Ålandsbanken Sverige AB

Ökning av bankens aktiekapital

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 18:01 CEST

Vid ett styrelsesammanträde i Kaupthing Bank den 13 oktober 2004 beslutades enligt bemyndigande från bolagsstämman att öka bankens aktiekapital med ISK 1.100.000.000 i nominellt värde genom att emittera 110.000.000 aktier. Hela det nya aktiekapitalet, 110.000.000 aktier har sålts enligt offentliggörande den 13 oktober. Priset var ISK 480 per aktie och emissionen inbringade därmed ISK 52.800.000.000. De nya aktierna ger aktieägarna samma rättigheter som andra aktier i banken från det datum ökningen av aktiekapitalet registreras. Det totala aktiekapitalet i banken efter ökningen uppgår till ISK 6.606.856.400 i nominellt värde fördelat på 660.685.640 aktier.