Fastighets AB Balder

Ökning av det totala antalet aktier i Fastighets AB Balder (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:03 CET

Fastighets AB Balder meddelar att per den 28 februari 2011 uppgår bolagets aktiekapital till 108 264 568 kr och det totala antalet aktier uppgår till 108 264 568 varav 7 486 288 A-aktier och 100 778 280 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 564 116 varav A-aktierna motsvarar 7 486 288 röster och B-aktierna 10 077 828 röster. Bolaget innehar för närvarande 1 906 400 egna B-aktier.

Ökningen av antalet aktier föranleds av att bolaget den 25 januari 2011 har beslutat om en nyemission av 6 700 000 B-aktier. Nyemissionen har genomförts grundat på bemyndigande från årsstämman och samtliga emitterade aktier har tecknats.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 15.00 den 28 februari 2011.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31december 2010 ett verkligt värde om 14,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se