Landstinget i Jönköpings län

Ökning av patienter till Samrehab

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:33 CET

Sedan nyöppningen av terapibadet på Värnamo sjukhus i april 2005 har antalet patienter till bassängen ökat med ungefär 2500 patienter.


Nya träningsmetoder, som bland annat wet-west, har införts. Metoden innebär att man kan träna ortopediska skador i upprätt position. Djupet i den nya bassängen möjliggör just träning i upprätt position.

Samrehab har under tiden sen nyöppningen mätt olika parametrar och kan nu visa att 63 procent av patienterna minskat sin läkemedelsanvändning. Samtidigt uppger 17 procent att de minskat sin sjukskrivning.

- Vi är glada att kunna erbjuda utökade behandlingsmöjligheter och metoder för patienterna i Värnamo sjukvårdsområde, säger Monica Berg, verksamhetschef Samrehab*.

Den 14 februari klockan 11:00 visar vi terapibadet och demonstrerar de nya metoder som finns.

Liselott Dahl, sjukgymnastassistent, Lena Älverdal, sjukgymnastassistent, Kristina Areskoug, FoU-samordnare och Monica Berg, verksamhetschef deltar.

Välkomna!


*Samrehab står för samordnad rehabilitering och består av enheter för arbetsterapi och sjukgymnastik.

Vänliga hälsningar

AnnChristin Ringsten
Sjukvårdsledningens kansli
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
annchristin.ringsten@lj.se
0370-69 70 26, 070-346 86 16
www.lj.se/varnamosjukhus