Västra Götalandsregionen

Ökning av vård inom primärvården

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:18 CEST

Nyheter från Hälso- och sjukvårdsnämnd 5

Tillgängligheten till primärvården i centrala och västra Göteborg har ökat. Antalet läkar- och sjuksköterskebesök i offentlig och privat primärvård har under första halvåret ökat med drygt 27 000 besök jämfört med samma period förra året.

Det prognostiserade resultatet för helåret 2010 innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden för centrala och västra Göteborg (HSN 5) behöver ta eget kapital i anspråk.

Läkarbesöken har första halvåret ökat med 16 % (till 159 300), och besök hos sjuksköterska med 6,4 % (till 79 400).

 

Under årets första sju månader har Sjukvårdsrådgivningen Göteborg presterat över eller i nivå med det nationella medelvärdet gällande att samtalen ska besvaras inom 3 minuter. I juni besvarades 76 % av samtalen inom tre minuter, och i juli 57 %.

 

Uppdraget att involvera de nya vårdcentralerna avseende fysisk aktivitet på recept (FaR®) fortsätter; flera introduktionsträffar och utbildningar har genomförts.

 

Resultatet per augusti är positivt, +55,6 mkr, vilket är 14,4 mkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat för helåret är detsamma som det budgeterade, nämligen -8 mkr. Genom den kompletterande budgeten har HSN 5 tillfört Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Habilitering & Hälsa sammanlagt 14,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för 2010 innebär att det positiva egna kapitalet behöver tas i anspråk.

 

Ansökan om stämning

HSN 5 upphandlade psykiatrisk öppenvård år 2006. Upphandlingen resulterade i ett vårdavtal med Svensk Hälsovårdsförvaltning AB, som påbörjade sin verksamhet 1 januari 2007. Vårdavtalet innebär att HSN 5 har rätt att förlänga avtalet två gånger under 48 månader. Svensk Hälsovårdsförvaltning AB har dock valt att inte fullfölja vårdavtalets villkor. Vid sitt sammanträde idag beslutade därför HSN 5 att ansöka om stämning avseende avtalsbrott.


Kontaktperson: Ordförande Frank Andersson (S) tfn 0705-41 72 96,
1:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD) tfn 0707-14 47 39, 2:a vice ordförande Karin Greenberg (C) tfn 0706-85 07 00