Statistiska centralbyrån, SCB

Ökningen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän hittills uppmätt till 2,5 procent

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2003 16:40 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2003 beräknats till 145,2 för arbetare och 155,5 för tjänstemän. Jämfört med maj 2002 har arbetskostnaden ökat med 3,1 procent för arbetare och med 2,5 procent för tjänstemännen. Arbetskostnadsindex beskriver arbetskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Faktaruta
De tidigare redovisade uppgifterna om tjänstemännens preliminära avtalsenliga avgifter för 2002 har visat sig vara för höga. De definitiva uppgifterna som fastställdes i slutet av 2002 kommer endast att kunna användas för andra halvåret 2002, eftersom definitiva index för första halvåret redan har publicerats.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.