Statistiska centralbyrån, SCB

Ökningen av arbetskraftskostnaderna hittills uppmätt till 2,1 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 10:09 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2004 beräknats till 148,8 för arbetare och 161,3 för tjänstemän. Jämfört med maj 2003 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,1 procent för arbetare och med 3,3 procent för tjänstemän.


Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.
FAKTARUTA

Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för maj 2004 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2004 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2003.

När de avtalsenliga avgifterna för tjänstemän för 2003 definitivt fastställdes i början av 2004 visade det sig att de preliminära uppgifterna, som tidigare använts, hade varit för låga. Definitiva arbetskostnadsindex för första halvåret hade då redan publicerats. Från och med arbetskostnadsindex för juli 2003 används de definitiva avgifterna i beräkningarna.

Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0407 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 augusti 2004 klockan 10.00.Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 070-655 62 63
Epost christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Lönestatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Mikael Molén
Tfn 019-17 68 92
Epost mikael.molen@scb.se
Jenny Karlsson
Tfn 019-17 69 83
Epost jenny.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.