Statistiska centralbyrån, SCB

Ökningen av arbetskraftskostnaderna uppmätt till 1,9 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:30 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti 2004 beräknats till 145,2 för arbetare och 160,4 för tjänstemän. Sedan augusti 2003 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare och med 2,6 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för augusti 2004 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2004 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2003.

När de avtalsenliga avgifterna för tjänstemän för 2003 definitivt fastställdes i början av 2004 visade det sig att de preliminära uppgifterna, som tidigare använts, hade varit för låga. Definitiva arbetskostnadsindex för första halvåret 2003 hade då redan publicerats. Från och med arbetskostnadsindex för juli 2003 används de definitiva avgifterna i beräkningarna.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0410 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 november 2004 klockan 10.00.