Vägverket

Ölandsbron förlänger ”Helt öppethållande” till den 9 augusti

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 16:30 CEST

Under sommaren är samtliga fyra körfält öppna för trafik på Ölandsbron. Med anledning av förväntad ökad trafikmängd den 8 augusti, p.g.a. av sen planerad artistgala i Kalmar, kommer brostängning att ske den 9 augusti istället för som tidigare aviserat 8 augusti. Planerad avstängning den 8 - 9 augusti flyttas till den 15 - 16 augusti.

Beslutet har tagits tillsammans med företrädare för entreprenören, arrangören, polisen, Ölands Turist AB samt Kalmar kommun.

Det är glädjande att notera att intresset för att åka med cykelbussen håller i sig. Cykelbussen fortsätter att trafikera Ölandsbron varje halvtimme mellan kl 06.30 – 19.30 fram t.o.m. 31 augusti.

Kommande avstängningar under augusti
Natten mellan den 9 augusti – 10 augusti kl 20.00 – 08.00
Nätterna mellan den 15 augusti – 16 augusti och 16 augusti – 17 augusti kl 20.00 – 08.00

Om du vill veta mer: besök vår webbplats www.vv.se/vag_traf/vagproj/kalmar/olandsbron.
Du kan också ringa Talsvar 020-54 10 04 eller Trafikinformationscentralen 036-19 20 21.

Kontaktperson
Jan-Olof Bolin, projektledare för broarbetena på Ölandsbron, tfn 070-544 65 58.

Region Sydöst