OEM International AB

OEM International AB förvärvar handelsbolag i Tjeckien

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:42 CEST

OEM International AB förvärvar per den 12 april 2006 EIG spol.s.r.o. i Tjeckien. Bolaget är verksamt inom handel med automationskomponenter och omsätter ca 25 MSEK med ett resultat på ca 4,5 MSEK och har 12 anställda.

EIG som har varit verksamma sedan 1990 representerar flera av de viktigaste leverantörerna som OEM-koncernen representerar i Norden, vilket ger möjlighet till betydande synergieffekter.

Bolaget kommer på sikt byta namn till OEM Automatic och planering pågår för att bredda produktsortimentet och öka marknadsbearbetningen.

Köpeskillingen uppgår till 3,2 miljoner Euro varav 1 miljon Euro är övervärden.

- Genom förvärvet etablerar vi oss på en ny intressant marknad och vi skapar möjlighet för expansion både i Tjeckien och Slovakien, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin.

Förvärvet bedöms ha en positiv inverkan på koncernens resultat innevarande år.


För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International, tel. 0709-760 695.
Mikael Thörnkvist, bolagsgruppschef OEM Automatic, tel. 0709-760 690.


OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system. Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Bolaget omsatte 1.525 MSEK under 2005. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet 541 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad vid O-listan på Stockholmsbörsen. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %.