OEM International AB

OEM redovisar resultatförbättring

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:59 CEST

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2005 ökade med 16 % till 30,7 MSEK (26,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 3 % till 349 MSEK (339) och orderingången ökade med 4 % till 335 MSEK (323).

Efter nio månader har resultatet ökat med 30 % till 90,0 MSEK (69,5). Omsättningen ökade med 7 % till 1 129 MSEK (1 052) under samma period.
Kostnader för avyttring och avveckling av verksamheter belastar resultatet med 14 MSEK.

- Bolagsgrupperna EP och Hydraulik står under tredje kvartalet för den största omsättningsökningen, medan EP och Automation står för den största resultattillväxten. Ökad efterfrågan tillsammans med förbättrat produkterbjudande och ökad effektivitet gör att det är bra tillväxt i många av koncernens bolag, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen under första halvåret var 537 personer (578).För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International på tel. 0709-760 695.


OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system. Verksamheten bedrivs i 23 röreslsedrivande enheter i åtta länder. Bolaget omsatte 1.406 MSEK under 2004. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet 571 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad vid O-listan på Stockholmsbörsen. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %.