OEM International AB

OEM:s resultat fortsätter att öka.

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:09 CEST

Koncernens omsättning ökade med 3 % till 393 MSEK (381). Orderingången ökade med
24 % till 459 MSEK (369). Alla bolag har en orderingång som överstiger faktureringen.
Resultat före skatt ökade med 34 % till 38,6 MSEK (28,8).

- Resultatförbättringen beror både på den ökade omsättningen och förbättrade marginaler.
Bolagsgrupperna OEM Automatic, JMS Systemhydraulik och Development står för resultat-
förbättringarna. OEM Electronics resultat är något lägre, medan Cyncrona har ett betydligt
minskat resultat, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin

- Marknadsläget är positivt som tillsammans med förbättrat produkterbjudande och
genomförda effektiviseringar gör att det är bra tillväxt i många av koncernens bolag,
fortsätter Jörgen Zahlin.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International på tel. 0709-760 695.

OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system.
Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Bolaget omsatte
1.525 MSEK under 2005. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet
541 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad vid O-listan på
Stockholmsbörsen. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %,
en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte
understiger 35 %.