OEM International AB

OEM visar ökad vinst

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 08:50 CEST

OEM Internationals resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2003 ökade till 13,9 MSEK (7,6). Försäljningen minskade jämfört med förra året till 360 MSEK (389). Resultatet för sex månader blev 31,7 MSEK (16,3). Omsättningen minskade till 750 MSEK (786).

- Trots att försäljningen ännu inte vänt uppåt redovisar vi kraftigt förbättrat resultat, säger koncernchef Jörgen Zahlin. Vi kan konstatera att vårt effektiviseringsarbete, exempelvis utveckling av produktsortiment och ökad samordning mellan bolagen i grupperna, börjar ge resultat.

Koncernen har under första halvåret minskat antalet genomsnittligt anställda från 717 till 644.

Grupp Automation visar svag efterfrågan i främst England och Italien, medan de svenska, finska och polska bolagen ökar omsättningen. Effektiviseringar gör att resultatet fortsätter att öka.

Grupp Elektronik står för den största omsättningsminskningen. Bolagen levererar bland annat komponenter till telekomindustrin, och har påverkats negativt av den fortsatta nedgången i branschen. Som tidigare meddelats kommer ett av bolagen inom Grupp Elektronik, Industri AB Reflex, att avyttras under september. Företaget producerar automatikskåp och både bolagets konstruktion och inriktning ligger utanför OEM:s affärsidé.

Grupp EP, som bland annat säljer insatsvaror för elektronikproduktion, har fått vidkännas de största förändringarna under det gångna året. Gruppen har ökat försäljningen och kraftigt reducerat sin förlust under första halvåret.

- Osäkerheten i marknaden gör att vi väljer att inte lämna någon helårsprognos, säger Jörgen Zahlin. Vi står emellertid väl rustade när vändningen i konjunkturen kommer.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB på tel. 0709-760 695

OEM International AB marknadsför komponenter och system inom industriell automation. Bolaget omsatte under år 2002 1.534 MSEK. Koncernen har huvudkontoret i Tranås och hade vid årsskiftet 701 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

OEM:s finansiella mål är en årlig tillväxt om 15%, en avkastning på eget kapital om minst 20% samt att ha en soliditet som inte understiger 35%.