OEM International AB

OEMs vinst för Q3 ökade med 50%

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:22 CEST

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. OEMs resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2004 ökade med 50 % till 25,3 MSEK (16,9). Orderingången ökade med 17 % till 323 MSEK (277). Omsättningen på 339 MSEK(338) ligger i paritet med föregående år.

Efter nio månader har resultatet ökat med 31 % till 63,8 MSEK (48,6) med en ökad orderingång på 1073 MSEK (1035). Omsättningen backar 3 % till 1052 MSEK (1088). Skälen är under året avyttrade verksamheter samt pågående avveckling av icke lönsamma bolag. Vinst per aktie efter skatt ökade med 39 % till 5:42 kr (3:90).

- Bolagsgrupperna Automation och Elektronik noterar en ökande efterfrågan, vilket resulterat i en positiv trend både i omsättning och resultat, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin. Rörelseresultaten i Grupperna Hydraulik och EP har förbättrats, men de påverkas negativt av nedläggningarna av Hydroprodukter AB respektive Jubo Mechatronics AB. Grupp Mekanik har inte uppnått förväntad omsättningstillväxt med ett sämre resultat som följd.

- Ökad efterfrågan tillsammans med fortsatt renodling av vår verksamhet gör att vi förväntar oss att koncernens totala omsättning kommer att ligga i nivå med föregående år, medan helårsresultatet efter finansiella poster förväntas bli ca 75 MSEK, vilket är en höjning mot tidigare lagda prognos, fortsätter Jörgen Zahlin.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen under årets första nio månader 2004 var
578 personer (635).

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International på tel. 0709-760 695.


OEM International med huvudkontor i Tranås består av 27 rörelsedrivande enheter i åtta länder.
Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. OEM har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Besök vår hemsida – www.oem.se