Region.Västerbotten

Önskan om fler nomineringar till folkhälsopris

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 08:46 CEST

Region Västerbotten är bekymrade över det svaga intresset för att nominera Västerbottningar till årets Folkhälsopris.
– Vi har förlängt nomineringsperioden till den 25 maj för det här är ju ett av länets viktigaste utmärkelser, säger Marita Fransson, ledamot i Region Västerbottens kulturberedning och är ordförande i folkhälsonämnden för södra Lappland i landstinget.

Nominera här: http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/kultur/folkhalsopris/733-folkhalsopris.html

Marita Fransson vet vad folkhälsa är och hur det påverkar alla politiska områden, inte minst Kulturens påverkan på hälsan i alla åldersgrupper och speciellt för de äldre.
– Vi har fått in det som ett prioriterat område i AER som är samarbetsorganet för regioner inom EU, berättar Marita Fransson.

I höstas arrangerades en konferens i Istanbul om just folkhälsa och kultur för seniorer.
– Kombinationen var helt och hållet vårt initiativ och Västerbotten ses internationellt som en föregångare inom folkhälsoarbetet, säger Marita Fransson.

Marita Fransson är övertygad om att Västerbotten har många som kan bli nominerade och säkert jättemånga som vill ha del av prissumman på 20 000 kronor.
Priset kan delas ut till alla som arbetar med, eller representerar ung kultur och har stärkt eller synliggjort något av områdena: trygg och säker sexualitet, hälsofrämjande fysisk aktivitet, mat och hälsa, nolltolerans mot droger.

– Med tanke på att Västerbottens vision till 2020 är att ha världen bästa hälsa och världens friskaste befolkning är priset jätteviktigt, säger Marita Fransson.

Nominera här: http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/kultur/folkhalsopris/733-folkhalsopris.html

Fakta AER
AER, Assembly of European Regions, samlar mer än 250 regioner från 35 länder och 16 mellanregionala organisationer. AER är den största oberoende sammanslutningen av regioner i ett växande Europa.

För mer information:
Marita Fransson, ledamot i Region Västerbottens kulturberedning och är ordförande i folkhälsonämnden för södra Lappland i landstinget, marita.fransson@vll.se, 070 699 19 67
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, ola.kellgren@regionvasterbotten.se, 070 54 31 657

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html