Region Örebro län

Öppen föreläsning om bruk, missbruk, beroende och psykisk ohälsa hos unga

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2019 08:30 CEST

I dag ser vi en ökad användning av droger och i första hand är det bland de unga som användandet ökar. Medarbetare från Beroendecentrum i Region Örebro län berättar om aktuell situation i Örebro län samt om tillgängliga behandlingsalternativ. Utöver vårdens perspektiv får vi också ta del av Jonatans berättelse om sin upplevelse av vården och hur han gått från ett aktivt missbruk till drogfrihet.

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning om bruk, missbruk, beroende och psykisk ohälsa hos unga

Dag: onsdag den 24 april

Tid: klockan 18.00-19.30

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro.

-Under föreläsningen kommer jag att berätta om det arbete som vi gör på vår mottagning för unga och unga vuxna, säger Linda Delin, kurator på Beroendecentrum. Jag berättar om vårt behandlingsarbete, olika behandlingsalternativ samt ger en bild av hur den aktuella drogsituationen i Örebro län ser ut.

Du som besöker föreläsningen kommer även att få ta del av Jonatan Holmstedts egen berättelse om att gå från ett aktivt missbruk till drogfrihet.

-Att få lyssna till en person som berättar om sina erfarenheter och visar på att det är möjligt att ta sig ur ett missbruk, kan ge hopp till den som inte tror att det är möjligt, säger Linda. Vi är mycket tacksamma för att Jonatan är med oss under kvällens föreläsning.

Kontakt:

Linda Delin, kurator, Beroendecentrums ungdomsmottagning, telefon: 019- 602 27 69, e-post: linda.delin@regionorebrolan.se

Jonatan Holmstedt, telefon 070-612 46 75

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.