Riksdagen

Öppen utfrågning om flygets roll i dag och i morgon

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 10:01 CET

Flyget har en stor transportpolitisk betydelse för de långväga kommunikationerna. Detta gäller såväl luftfarten inom landet som den utrikes trafiken. Många viktiga frågor som flygplatser, konkurrens, miljö och teknik har stor aktualitet för flygets fortsatta utveckling.
Trafikutskottet kommer senare under våren att behandla en rad olika frågor i samband med en aviserad transportpolitisk proposition. Mot denna bakgrund håller trafikutskottet en offentlig utfrågning för att inhämta kunskap om utvecklingen inom flygets område.Tid: Torsdagen den 9 mars kl. 9.00-12.00

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2PROGRAM09.00 Inledning

Claes Roxbergh, trafikutskottets ordförandeFlygets utveckling i ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv09.05 Flygets roll i Sverige

Dan Lundvall, marknadsdirektör, Luftfartsverket09.15 Nätverksbolagens nya förutsättningar

Anders Ehrling, VD, SAS09.25 Stockholm och Arlanda flygplats, Sveriges port mot världen!

Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör, Arlanda flygplats09.35 Ryanairbas på Skavsta

Joakim Lindholm, operativ direktör, vice VD, Skavsta flygplats09.45 Vad händer inom EU på luftfartsområdet?

Nils Gunnar Billinger, generaldirektör, Luftfartsstyrelsen09.55 FrågestundFlygtrafik, infrastruktur och regionerna m.m.10.45 Regionen, marknaden och framtiden

Olle Sundin, Luftfartsverket10.55 Möjligheter och svårigheter med en regionalt ägd flygplats

Jan Fors, VD, Växjö flygplatsFlygets ramvillkor som en del av ett hållbart resande11.05 Hållbart flygresande år 2050 – Sveriges största klimatutmaning?

Jonas Åkerman, Kungliga tekniska högskolan11.15 Teknik för miljövänliga flygplan

Robert Lundberg, EU-forskningschef, Volvo Aero11.25 Frågestund11.55 Avslutning
Direktsändning via riksdagens webb-tvFör mer information: Kontakta Susanne Lindstedt, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 43 72 eller Anne Mattila Wass, byråassistent i trafikutskottet
telefon 08-786 43 02

Vasiliki Papadopoulou
Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000