Riksdagen

Öppen utfrågning om invandrare på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:37 CET

Riksdagens arbetsmarknadsutskott håller en offentlig utfrågning om hur nyanlända invandrare bättre ska kunna komma in i det svenska samhället och få ett arbete.

Bakgrund
Utfrågningen ingår som en del i utskottets behandling av regeringens förslag, proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att staten genom Arbetsförmedlingen tar över delar av integrationsansvaret från kommunerna. Arbetsförmedlingen ska göra en individuell etableringsplan med utgångspunkt i de nyanländas utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet. Dessutom införs en etableringslots. Lotsen är en fristående aktör, företag eller organisation som ska stödja invandrarnas etablering i arbetslivet.

Utfrågningen
Utfrågningen är indelad i två delar. I den första delen presenterar fyra forskare sitt arbete på området och därefter får utskottets ledamöter möjlighet att ställa frågor. Efter pausen redovisar representanter från Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting sina erfarenheter från dagens integrationsarbete och synpunkter på förslaget. Utfrågningen avslutas med en ny chans för ledamöterna att ställa frågor.

Tid: Torsdagen den 4 februari, kl. 10.00-13.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Program
10.00

Inledning
Hillevi Engström (m), arbetsmarknadsutskottets ordförande

10.05

Utvärdering av försöksverksamhet för vissa nyanlända invandrare (FNI)
Lena Nekby, docent, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

10.20

Statlig styrning av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare
Martin Qvist, doktorand, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet

10.35

Skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika flyktingkategorier
Pieter Bevelander, docent IMER och MIM, Malmö högskola10.50

Invandrares etablering på en segregerad arbetsmarknad
Olof Åslund, professor, IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

11.05

Frågor från utskottets ledamöter

11.30

Paus

12.00

Kommentar
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, och Bengt Greiff, tf avd. chef för Integration och Etablering, Arbetsförmedlingen

12.15

Kommentar
Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

12.30

Frågor från utskottets ledamöter

12.55

Avslutning
Berit Högman (s), arbetsmarknadsutskottets vice ordförande


Tv- och webb-tv
Utfrågningarna kan följas direkt via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

För mer information: Kontakta Lars Davidsson, föredragande i arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 42 78.

Vasiliki Papadopoulou
Informationssekreterare, tfn 08-786 44 01, 020-349 000