Riksdagen

Öppen utfrågning om tågtrafikens problem i vinter

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 11:26 CET


Sena och inställda tåg har varit ett stort problem i vinter. Nu håller trafikutskottet en offentlig utfrågning om den senaste tidens många tågförseningar.

Kyla i kombination med snö eller vind har skapat stora problem för tågtrafiken. Trafikstopp, försenade och inställda tåg samt växel- och signalfel har varit vanligt för landets resenärer och transportföretag.

Trafikutskottet har bjudit in företrädare för Banverket, SJ, Tågoperatörerna och andra intressenter för att svara på ledamöternas frågor om vad som görs och vad som mer behöver göras inom tågtrafiken.

Synpunkter från allmänheten välkomnas
Det ska vara enkelt för medborgarna att kommunicera med sina folkvalda.
Allmänheten kan via riksdagen.se ställa frågor och synpunkter om vinterns tågförseningar. Det materialet kommer att presenteras för ledamöterna i trafikutskottet som underlag inför utfrågningen.

Tid: Torsdagen den 18 februari kl. 9.00 – 12.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Program

9.00

Inledning
trafikutskottets ordförande Lena Hallengren (s)

9.05

Minoo Akhtarzand, generaldirektör Banverket

9.15

Tommy Jonsson, t.f. chef Banverkets leveransdivision

9.25

Jan Forsberg, verkställande direktör SJ AB

9.35

Frågestund

10.05

Paus

10.25

Lars Yngström, vice ordförande Branschföreningen Tågoperatörerna

10.30

Mats Gustafsson, verkställande direktör Tågkompaniet

10.35

Jan Halvarsson, ombudsman, SEKO, Facket för Service och Kommunikation


10.45

Frågestund

11.55

Avslutning
trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (m)Tv- och webb-tv
Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

För mer information: Kontakta Göran Nyström, kanslichef i trafikutskottet, telefon 08-786 42 12.