Riksdagen

Öppen utfrågning om tullfrågor

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 13:46 CEST

Tid: Tisdagen den 30 september klockan 11.00-14.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Skatteutskottet anordnar en offentlig utfrågning om tullfrågor.

Arbetet i Tullverket är uppdelat i olika processer. Processen Effektiv handel verkar för att förenkla den legala godstrafiken, medan processen Brottsbekämpning verkar för att hindra och stoppa illegala varor i trafikflödena.

Avsikten med utfrågningen är att belysa förändringarna av Tullverkets arbete och då främst det brottsbekämpande arbetet.

Sändningar
Utfrågningen kan följas direkt via riksdagens webb-tv och 24Direkt, SVT.

För mer information kontakta Maria Kaiser, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 49 75

Kikki Hägglund
Informationsenheten, tfn 08-786 40 00, 020-349 000