Sveriges Kommuner och Landsting

Öppenhet i företagen gynnar medborgarna

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 11:33 CEST

Både medborgarna och samhället i stort vinner på att de offentligt ägda företagen drivs effektivt och visar öppenhet. Det är några av de viktigaste syftena med en ny rapport som slår fast principerna för hur kommun- och landstingsägda bolag ska skötas.

Rapporten ger förutsättningar för kommuner och landsting att styra sina bolag genom att vara en aktiv ägare. Namnet på rapporten är Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag och har precis kommit i sin slutgiltiga form.

I många fall väljer kommuner och landsting att driva en del av sin verksamhet i bolagsform. I bolagen finns växande ekonomiska värden och företagen blir därför allt viktigare för framför allt kommunernas samlade ekonomi. Bolagens verksamheter får på samma sätt en allt viktigare roll för medborgarna i vardagen. Allt detta sammantaget gör att kraven skärps på kommuner och landsting som ägare av företagen.

– Ett viktigt syfte med principerna är att svara på den kritik som ibland riktas mot bolagen. Rapporten betonar att det finns starka demokratiska intressen som talar för större öppenhet i bolagen, säger Lennart Hansson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det handlar inte minst om att kommun- och landstingspolitiker ska få bättre insyn i bolagen. För samhället som helhet är det dessutom viktigt med god styrning och effektivitet i bolagen.

Bolagsrapporten har tagits fram av en expertgrupp och en styrgrupp som kallats samman av Sveriges Kommuner och Landsting. Sex välbesökta konferenser diskuterade det första utkastet, och alla kommuner och landsting har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på den slutgiltiga rapporten.

– Den breda förankringen gör att vi tror att den kommer att bli ett användbart verktyg för att förbättra styrningen av bolag som ägs av kommuner och landsting, säger Lennart Hansson.

För mer information: Lennart Hansson, avd. för ekonomi och styrning, tel 08-452 76 36, 070-663 64 52, Per Henningsson, avd. för juridik 08-452 79 78.