Riksdagen

Öppenhet i fokus på Cosac-möte mellan EU-ländernas parlament

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 13:29 CEST

Frågan om öppenhet inom EU och parlamentens roll i att öka denna stod i fokus när ordförandena i de nationella parlamentens EU-organ möttes i riksdagen på måndagen. EU-minister Cecilia Malmström och EU-kommissionär Margot Wallström medverkade. EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) ledde mötet.

De svenska prioriteringarna under EU-ordförandeskapet presenterades av EU-minister Cecilia Malmström, som fick mycket stöd för dessa men också en mängd ingående frågor. Om och när Lissabonfördraget träder i kraft kommer de nationella parlamentens roll inom unionen att öka, framhöll Malmström och betonade att detta är ett viktigt steg mot ett öppnare och mer demokratiskt EU.

Vikten av öppenhet inom unionen lyftes även fram av EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström, som menade att arbetet med förbättrat informationsutbyte mellan institutionerna måste fortsätta. Bara på några få år har det skett en stor förändring och det märks att engagemanget för europafrågor i parlamenten ökar alltmer. Wallström framhöll behovet av en särskild handlingsplan för medborgarnas insyn och delaktighet i EU-institutionernas arbete.

- Det känns bra att stödet för det svenska ordförandeskapet är så stort som vi såg och hörde av kollegerna i dag, konstaterade den svenska EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra. Det kommer vi att behöva eftersom det är stora frågor som behöver lösas under ovanligt besvärliga omständigheter.

- En viktig roll som nationella parlament spelar i EU-arbetet är att bevaka öppenheten och förankringen av EU-arbetet i våra länder. Det kommer vi att fortsätta med under det kommande stora Cosac-mötet i oktober här i riksdagen. Då hoppas jag också att vi ser en lösning på frågan om Lissabonfördraget, vilket skulle förbättra förutsättningarna för just detta.

EU-nämndens ordförande inbjöd avslutningsvis till det plenarmöte inom ramen för Cosac som kommer att äga rum den 5-6 oktober 2009 då bl.a. diskussionen om öppenhet kommer att fortsätta.

För mer information kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra på telefon 070-991 83 55.

Information om Cosacs ordförandemöte finns på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se/cosac

Cosac (Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union) hålls varje halvår. I konferensen deltar de nationella parlamentens EU-organ samt ledamöter från kandidatländernas parlament och Europaparlamentet. Cosac arrangeras av parlamentet i EU:s ordförandeland.