Ernst & Young

Öppenhet kring nedskrivningar allt viktigare

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 08:25 CET

Börsföretagens nedskrivningar är färre än väntat. Det uppger investerare, analytiker och långivare i en ny global rapport från Ernst & Young. ”Trots en omfattande ekonomisk nedgång och minskande börsvärden gör företagen få nedskrivningar, vilket marknaden har noterat. Det kan påverka förtroendet och tillgången till kapital”, säger Björn Gustafsson, ansvarig för värderingstjänster på Ernst & Young.

Studien, Impairment reporting – improving stakeholders confidence, har undersökt hur 170 investerare, analytiker och långivare tolkar företagens rapportering kring nedskrivningar och vilken information de anser vara mest värdefull. Närmare hälften av respondenterna uppger att antalet nedskrivningar var lägre än de räknat med.

– Trenden i Sverige är densamma som globalt. Även här gör börsföretagen relativt få nedskrivningar trots den tuffa konjunkturen. En förklaring är att företagen bedömer att nedgången är tillfällig, säger Björn Gustafsson.

Studien visar vidare att över 90 procent av respondenterna använder information om nedskrivningar vid investerings- och kreditgivningsbeslut. Den viktigaste upplysningen är ledningens syn på företagets framtid och förklaringen till varför nedskrivningar har gjorts.

Respondenterna i undersökningen menar att aktiekurserna ofta återspeglar effekterna av nedskrivningar innan företagen offentliggör dem, det vill säga att de förutsett en nedskrivning baserat på företagens tidigare kommunikation.

– I dag är informationen kring nedskrivningar i många finansiella rapporter ofta knapphändig. Marknaden är ifrågasättande och vill ha större öppenhet kring nedskrivningar och de antaganden som företagen gör om framtiden.  Företag med en genomarbetad och öppen process kring nedskrivningstester skapar större förtroende hos marknaden och kommer på sikt att få lättare att skaffa nytt kapital, avslutar Björn Gustafsson.

Kontaktpersoner
Björn Gustafsson, ansvarig för värderingstjänster på Ernst & Young, tfn 08-520 594 97, bjorn.gustafsson@se.ey.com
Jenny Rodin, presskontakt, Ernst & Young, 08-520 590 43, jenny.rodin@se.ey.com

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 144 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.