Upplands Väsby kommun

Öppenhet och transparens i Ett lärande Väsby

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:28 CEST

Den andra öppna dialogen för alla medborgare i Väsby, hölls på söndagen för att forma framtidens skolor och förskolor i Väsby. Perspektiv, tankar och synpunkter, som framkommit under alla dialogerna kommer under slutet av maj att publiceras på webbsidan för ”Ett lärande Väsby” - det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet, som ett led i den öppenhet och transparens som genomsyrar projektet.

–  Särskilt i det här projektet, men även i hela kommunen, är det viktigt att alla känner att de får medverka. För att få alla delaktiga måste vi alltid visa öppenhet och transparens. De perspektiv som kommer fram i dialogerna bidrar till arbetet med ”Ett lärande Väsby” och visar att vi tar ett gemensamt ansvar för skolutvecklingen. Perspektiven från de olika dialogerna ska finnas på webbsidan och medskapande och delaktighet ska genomsyra det fortsatta arbetet, säger Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande.

Dialog för ”Ett lärande Väsby” är ett av åtta delprojekt som tillsammans ska ger en helhetsbild av hur resultaten i Väsbys skolor ska bli bättre.  Att intresset varit stort för dialogen berättar Inger Cronlund, projektledare:

–  Det känns mycket bra att så många intresserade bidrar till skolutvecklingen i Väsby genom sitt deltagande i dialogerna. Engagemanget i dialogerna signalerar hur viktigt medborgarna tycker att denna fråga är, säger Inger Cronlund.

Projektet ”Ett lärande Väsby” är ett treårigt projekt som kommer att pågå fram till 2016. Projektet är blocköverskridande och beslut om projektet och delprojekten har tagits av en enig kommunstyrelse. I projektet finns just nu åtta delprojekt och från dialogprojektet kan också fler delprojekt att komma att skapas. Alla resultat inom projektet ”Ett lärande Väsby” kommer löpande att kommuniceras. Delprojekten är: Ledningsstöd för utveckling av förskola och skola, Den digitala lärmiljön, Barn och elever i behov av stöd, Nyanlända, Resultatuppföljning på alla nivåer, Lokalförsörjning, Ersättningsmodeller, Dialog för ett lärande Väsby.

”Ett lärande Väsby” är ett utvecklingsprojekt för att nå högre skolresultat, där samarbete mellan skolor och förskolor, både kommunala och fristående sker. Projektet arbetar i bred samverkan med alla berörda; barn, elever, pedagoger/lärare, rektorer, föräldrar/vårdnadshavare, fackliga organisationer, politiker, näringsliv och andra intressenter.

För mer information kontakta:

Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-910 42 47

Inger Cronlund, projektledare ”Ett lärande Väsby”, 073-910 49 19

Jessika Krekula, informatör, 073-910 40 18


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se