Neuroförbundet

Öppet brev angående Alexey Prosvirnikov till Generaldirektör Anders Danielsson

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 11:45 CET

Bäste Generaldirektör Anders Danielsson,

Igår kväll fick svenska folket ta del av ett inslag på SVT om 13-årige Alexey Prosvirnikov som har en mycket svår muskelsjukdom SMA II.

För två år sedan lämnade Alexey och hans föräldrar Ryssland och kom till Fellingsbro utanför Örebro. Allt för att sonen Alexey, skulle få bättre vård för sin svåra sjukdom. Utan den vården dör han.

Här i Sverige vårdas han av barnläkare och kan tack vare speciella maskiner leva så normalt som möjligt. Maskinerna han använder dagligen, gör att han kan gå i skolan i Frövi utanför Örebro, tillsammans med andra barn. Förhoppningsvis kommer han också som flera andra som jag personligen känner med samma diagnos, kunna satsa på en högre utbildning, börja yrkesarbeta och bilda familj. I Ryssland där maskinerna inte finns menar Alexeys svenska läkare Östen Jonsson att hans tillstånd kan bli livshotande och att han kommer att få leva sitt liv på en intensivvårdsavdelning.

Nu ger Migrationsverket Alexey och hans familj avslag - trots att han är obotligt sjuk och trots att vården i Sverige kan vara skillnaden mellan liv och död. Migrationsverket sa nej, familjen överklagade och nu har de även fått avslag i Migrationsdomstolen. Detta trots att domstolen konstaterar att han inte kan få lika god vård i Ryssland som här - och trots att två av fyra nämndemän tycker att han ska få stanna eftersom han skulle bli ”isolerad och institutionaliserad” i Ryssland. De menar att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i fallet gällande Alexey.

Som ordförande för Neuroföbundet förväntar jag:

  • Att migrationsverket omprövar sitt beslut att avslå Alexey möjlighet att få den vård han behöver i Sverige

Vår motivering till kravet om omprövning av Migrationsverkets avslag är att det beslutet bryter mot barnkonventionen och konventionen för mänskliga rättigheter.

I barnkonventionen står det bland annat att:

  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård.
  • Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.


Med vänliga hälsingar

Lise Lidbäck
Ordförande Neuroförbundet


Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro.
Neuroförbundet
 har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.