Djurens Rätt

Öppet brev från Djurens Rätt till Kronprinsessan: Ta av pälsmössan, Victoria!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 14:35 CET

Djurens Rätt beklagar djupt den nya trenden med mössor som är gjorda av rävpäls. Rävfarmning innebär ett stort lidande för rävarna och det finns därför inte längre några rävfarmer i Sverige. Djurens Rätt uppmanar kronprinsessan Victoria, som synts på bild med rävmössan, att vara en djurvänlig förebild för andra: Ta av pälsmössan -  för rävarnas skull, Victoria!

Jag skriver det här brevet till Kronprinsessan med en förhoppning om att Kronprinsessan vill vara en förebild för konsumenter och därmed en beskyddare av djurens välfärd.

I media har jag nyligen sett Kronprinsessan med den nya modemössan med en tofs av rävpäls (Aftonbladet 2011-02-16). Den senaste tidens stora uppmärksamhet i media av pälsmössan är både välkommen och tragisk. Välkommen därför att det är viktigt med en etisk diskussion om djurens situation. Tragiskt därför att för varje pälsmössa som tillverkas ökar rävarnas lidande i pälsindustrin.

Rävpälsen på kläder som säljs i Sverige är importerad. Sedan 2001 har nämligen Sverige så stränga regler för rävfarmning att det inte längre finns några svenska rävfarmer. Att uppfylla de hårda djurskyddskraven för rävars naturliga beteenden är helt enkelt för dyrt för att farmningen ska vara ekonomiskt lönsam. Därför är det mycket olyckligt att pälsprodukter, och därmed pälsdjurens lidande, importeras från andra länder.

Rävar är djur som naturligt rör sig över stora områden, men på farmerna hålls de instängda i små, trånga burar. Sedan avlivas de på ett mycket smärtsamt sätt, när elektrisk ström leds genom deras kroppar. Den största uppfödningen av rävar finns i Finland – som producerar omkring två miljoner rävskinn om året – och en finsk djurrättsorganisation har avslöjat mycket svåra förhållanden för rävarna där.

Den offenliga status som Kronprinsessan har tror jag kan spela en viktig roll för att öka svenskarnas medvetenhet om djurens lidande. Därför ber jag Kronprinsessan att bli en djurvänlig förebild för andra: ta avstånd ifrån pälsindustrins djurplågeri och släng pälsmössan!

Med djurvänlig hälsning,

Camilla Björkbom
Förbundsordförande
Djurens Rätt