Moderaterna

Öppet brev och debattutmaning om energipolitiken

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 10:03 CET


Med anledning av bristen på besked från den rödgröna oppositionen i energipolitiken har de moderata riksdagsledamöterna Jan R Andersson, Ulf Berg, Per Bill, Ulf Grape, Krister Hammarbergh, Bertil Kjellberg, Jan-Evert Rådhström, Henrik von Sydow och Tomas Tobé skrivit öppna brev till en socialdemokratisk riksdagsledamot från respektive län.

I brevet kräver de att oppositionen ska ta bladet från munnen angående energipolitiken:

- Vilka kärnkraftsreaktorer är det ni vill stänga

- När ska de olika reaktorerna avvecklas

- Vad ska ersätta de 40 procent av Sveriges elproduktion som kärnkraften står för

De socialdemokratiska mottagarna av brevet har varit:

Håkan Juholt (Jan R Andersson, Kronoberg)
Thomas Östros (Per Bill, Uppsala)
Lars Lilja (Ulf Grape, Västerbotten)
Hans Stenberg (Bertil Kjellberg, Västernorrland)
Ann-Kristine Johansson (Jan-Evert Rådhström, Värmland)
Alf Eriksson (Henrik von Sydow, Halland)
Raimo Pärssinen (Tomas Tobé, Gävleborg)
Karin Åström (Krister Hammarbergh, Norbotten)
Peter Hultqvist (Ulf Berg, Dalarna)

Brevet (med vissa lokala variationer) följer nedan:

Vi har alla här i XX-län upplevt en av de kallaste vintrarna på mycket länge.

Utöver pulkåkning och snöbollskrig för barnen har den senaste tidens mycket kalla vinterväder även åter satt energifrågan i fokus. Under riktigt kalla dagar har den inhemska elproduktionen inte förmått förse landet med den el som behövs. Följden har blivit att Sverige inte har klarat den egna elförsörjningen utan tvingats importera el från andra europeiska länder.

Det här är viktiga frågor som berör många människor, inte minst i XX-län. Mot den bakgrunden hoppas jag du håller med mig om att det är viktigt att de båda regeringsalternativen nu tydligt redovisar för väljarna hur man ser på Sveriges framtida energiförsörjning. Det vore oansvarigt att undanhålla viktig information för väljarna.

Alliansen är tydlig med att energiproduktionen i Sverige ska öka. Vi ökar den förnybara elproduktionen, höjer planeringsmålet för vindkraften och planerar för effekthöjningar i befintliga kärnkraftsreaktorer. Dessutom skapar vi möjligheter för ny kärnkraft att byggas. Med rätt förutsättningar kan miljövänlig svensk el bidra till att minska Europas omfattande beroende av kol och olja.

Ni socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet deklarerat att ni vill avveckla Sveriges kärnkraft. Det är ett tydligt besked. Däremot har väljarna inte fått veta vilka reaktorer som ska avvecklas och när det ska ske. Jag tror att väldigt många människor i XX-län är intresserade av att få besked av er i de frågorna.

Nu måste den rödgröna oppositionen ta bladet ifrån munnen:
- Vilka kärnkraftsreaktorer är det ni vill stänga

- När ska de olika reaktorerna avvecklas

- Vad ska ersätta de 40 procent av Sveriges elproduktion som kärnkraften står för


Frågorna är många och väljarna förtjänar tydliga svar. Utöver svar på ovanstående frågor hoppas jag att du har möjlighet att möta mig i en lokal debattutmaning om energifrågan.

Kontakt:
Moderaternas pressjour
0736- 82 80 00