Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Öppet brev om ogiltiga försäkringar för gode män

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 12:28 CET

RFS förbundsordförande Agneta Zedell sänder idag ett öppet brev till  alla överförmyndare och till kommunerna Ystad, Sjöbo och Skurup. Flera kommuner  har meddelat gode män och förvaltare att de omfattas av kommunens  försäkringsskydd, men dessa försäkringar är ogiltiga.

Läs RFS öppna brev om ogiltiga försäkringar för gode män: http://www.rfs.se/debatt_opinion/Pressmeddelanden/Oppet-brev-till-alla-overformyndare/

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av ca 80 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.