Resurs

Öppet Brev till DNs ledarredaktion

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2009 16:31 CEST

Jag heter Jenny Fjell och är läkare och iniativtagare till nätverket Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället. Nätverkets syfte är att verka för att de sjukas rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv respekteras i Sverige. Vi har nu över 500 medlemmar på vårt forum och de flesta av medlemmarna är själva drabbade av långvarig sjukdom och många har också blivit utförsäkrad ur sjukförsäkringen pga den allt hårdare bedömningarna på försäkringskassan i kombination med den nya sjukförsäkringslagstiftningen. Bland våra medlemmar hittar man många med kroniska depressioner, post-traumatiska stresssyndrom, kroniska svåra ångestsjukdomar, människor med kroniska skador och smärta efter slaganfall och olyckor. Vårt medlemsantal ökar med 5-10 personer om dagen och själmordstankar är inte ovanliga.

Dagens ledarartikle "Värna försäkringen" blir för många av oss ett rent hån då artiklen ger sken av att det bara är ganska friska som kommer att Utförsäkras från sjukförsäkringen och att de därigenom kommer att få den spark i baken de behöver för att aktivera sig. Detta är dock inte sant. Redan idag ser vi att många med svåra sjukdomar och utan arbetsförmåga utförsäkras, och därmed hänvisas till arbetsförmedlingen. På arbetsförmedlingen anses de dock för sjuka och de saknar vanligtvis rätt till a-kassa. Med noll kronor i inkomst återstår då at leva upp sina besparingar och därefter vända sig till socialen.

Att vara sjuk är svårt, men att sjuk och utblottad är gräsligt. Många ger upp i denna situation och isolerar sig helt, vi har kontakt med människor som knappt går utanför dörren av skam och rädsla att bli förlöjligade av grannar och media. Vårt forum kan vara deras enda kont takt med andra människor. Dessa grupper syns inte och gör inte mycket väsen av sig, men de finns och de lider. Lider gör också deras familjer, systrar, föräldrar, barn, makar.

Tyvärr medför er ledarsida ett totalt förnekande av dessa människors lidande och existens. Denna typ av artiklar kan bli spiken i kistan. Skammen blir total.

Jag hoppas med dessa ord lyckats förmedla att den bild ni ger på DNs ledarsida är lögnaktig och sårar de svagaste i vårt svenska samhället. Jag har annars stort förtroende för dig och hoppas att de sjuka en dag ska få sin ursäkt för er roll i att bereda väg för Utförsäkringslagen.