Afrikagrupperna

Öppet brev till EU-parlamentet: Verka för en rättvis handelspolitik!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2014 16:35 CEST

Idag har Afrikagrupperna skrivit till EUparlamentarikerna Anna Hedh, Anna Maria Corazza Bildt, Bodil Ceballos, Cecilia Wikström, Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Gunnar Hökmark, Isabella Lövin, Jens Nilsson, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Malin Björk, Marit Paulsen, Marita Ulvskog, Max Andersson, Olle Ludvigsson, Peter Eriksson och Soraya Post om vår vision för en handelspolitik som gynnar utveckling.

"EU:s jakt på billiga råvaror bidrar till konflikter, miljöförstöring och att lokalbefolkningar blir av med sin mark i Afrika. Varje år förlorar tusentals småbönder sin försörjning till stora multinationella företag som lägger beslag på mark och naturresurser. Afrikanska länders beroende av råvaruexport befästs. Multinationella företag undviker dessutom att betala skatt genom att förhandla till sig förmånliga avtal och genom att ta ut vinsten i skatteparadis. Skatteflykten försvårar fattigdomsbekämpningen. Varje år försvinner sammantaget mer pengar i skatteflykt än vad utvecklingsländerna får i bistånd.  

Handelspolitiken har ofta en undanskymd plats i debatten om hur vi minskar fattigdomen i världen. Men hur EU:s handels- och investeringspolitik utformas spelar stor roll för utvecklingsmöjligheten i afrikanska länder.

EU-parlamentet är en viktig aktör i framtagandet av EU:s handels- och investeringspolitik. Därför har Afrikagrupperna inför EU valet samlat in namnunderskrifter för en alternativ handels- och investeringspolitik som skulle gynna en hållbar utveckling i afrikanska länder och verka för att stoppa exploateringen av Afrikas resurser. Uppropet skrevs under av 2036 personer, varav 1823 på nätet och 213 på papper. Vi hoppas nu att våra invalda representanter i EU-parlamentet ska lyssna på oss.

De som skrev på vill att de svenska EU-parlamentarikerna ska verka för:
·  Handelsregler som gynnar lokal produktion och förädling och regional handel i de afrikanska länderna, istället för råvaruexport.
·  Investeringsregler som ger landet som investeringen sker i politiskt handlingsutrymme och möjlighet  att reglera investeringen så att den gynnar utvecklingen i landet.
·  Ställa krav på svenska och europeiska multinationella företag att följa och leva upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
·  Ett globalt automatiskt informationsutbytesavtal med skatteparadisen, för att stoppa skatteflykten.

Afrikagrupperna har varit med och tagit fram en alternativ vision för EU:s handels- och investeringspolitik i samarbete med The Alternative Trade Mandate Alliance, en sammanslutning av cirka 80 europeiska organisationer. Inför valet uppmanades kandidater till EU-parlamentet att lova att de skulle verka för denna vision om de blev invalda.

De 193 europeiska kandidater som skrivit på hittills täcker ett brett spektrum av politiska partier och grupper, från partier i den konservativa gruppen till partier inom vänstern. Av de svenska kandidaterna skrev representanter för Mp, V och Fi under. 66 av de 193 blev sedan invalda i parlamentet. Vi ser fram emot att se dem verka för visionen! Kampanjen kommer fortsätta att samla ledamöternas löften efter valet och vi hoppas då att även ledamöter från Alliansen och Socialdemokraterna kommer att lyssna på de som skrivit på vårt upprop och verka för en alternativ handels- och investeringspolitik som gynnar global utveckling och fattigdomsbekämpning."

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se