Svensk Vindkraftförening

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt: EU behöver ambitiösa energi- och klimatmål

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 09:47 CET

I ett öppet brev uppmanar idag 20 representanter från näringsliv och civil- samhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i EUs energi- och klimatpaket för 2030.

Den 22 mars träffas EU:s regeringschefer för att ta ställning till vilka mål som det nya energi- och klimatpaketet för 2030 ska omfatta. Sveriges position i frågan är än så länge oklar. Undertecknarna uppmanar i brevet Fredrik Reinfeldt att driva en linje som respekterar majoriteten av de svenska EU-parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

  • minst 50% utsläppsminskningar

  • minst 40% förnybar energi med nationella bindande mål

  • minst 40% energieffektivisering

    Brevundertecknarna menar att det endast är tre bindande och tillräckligt ambitiösa mål som gör det möjligt för EU att nå sitt långsiktiga mål till 2050. Samtidigt visar bland annat Kommissionens egen konsekvensanalys att tre mål har de mest positiva sammantagna effekterna för såväl klimatet som EUs konkurrenskraft, sysselsättning och leveranssäkerhet.

Brevet har undertecknats av:

Peter Nygren, Arise
Birgitta Govén, EnergiRådgivarna
Per Witalisson, Eolus
Johan Falk, Föräldravrålet
Omid Ashrafi, Newsec
Anna Borgeryd, Polarbröd
Göran Bryntse, SERO
Lars Andrén, Svensk Solenergi
Mats Fagerström, Telge Energi
Maria Röske, Wpd
Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen Joakim Karlsson, Envac
Pontus Löfstrand, EWT
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Linda Burenius Magnusson, O2 Vindel
Johline Lindholm, PUSH Sverige
Peter Zachrisson, Stena Renewable
Johanna Olesen, Svensk Vindkraftförening
Lisa Malmquist Ekstrand, Vestas
Håkan Wirtén, WWF

Detta pressmeddelande administreras av föreningen 100% förnybart, till vilken flera av undertecknarna än anslutna. Brevet kan läsas i sin helhet här.

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Windahl, Kommunikationsansvarig 100% förnybart 0735 32 10 96, info@fornybart.org


____________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling genom att:

- förmedla kunskap
- främja teknisk utveckling
- skapa rimliga ekonomiska villkor samt
- samverka med myndigheter och organisationer

Se även www.svensk-vindkraft.org.

The Swedish Wind Power Association is a collective trade organization for private persons, wind turbine owners and wind power developers. The association has approx 2 000 members, is active in Sweden as well as internationally and promotes the development of wind power through:

- Mediating knowledge
- Promoting technical development
- Creating reasonable economic and financial conditions
- Collaborating with authorities, organizations and the industry