Svenska Friidrottsförbundet

Öppet brev till Karin Mattsson Weijber, ordförande RF

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 15:07 CET

Angående tilldelning av elitstöd

 

Svenska Friidrottsförbundet har vid sitt ordinarie styrelsemöte 17 januari diskuterat det av RF beslutade och utdelade elitidrottsstödet för landslagsverksamhet och elitutveckling.

 

Det är med mycket, mycket stor förvåning vi konstaterar att de olympiska spelens huvudidrott – friidrotten – tilldelas ett stöd som just bland de sommarolympiska idrotterna i storleksordning hamnar på en delad femtondeplats (15).

 

Under 2000-talet har svensk friidrott med världsstjärnor som Kajsa Bergqvist, Emma Green, Stefan Holm, Staffan Strand, Christian Olsson och Linus Thörnblad (hopp), Mattias Claesson, Susanna Kallur, Mustafa Mohamed, och Johan Wissman (löpning), Magnus Arvidsson (kast), samt Nicklas Wiberg och Carolina Klüft (mångkamp) glatt och underhållit svenska folket med framgångar och medaljer i internationella mästerskap. Lägg därtill ett antal juniorer och ungdomar på väg upp i världseliten.

 

Totalt under en säsong drar mer än 300 individer på sig landslagkläderna för att representera Sverige och Svensk Friidrott i internationell konkurrens. En konkurrens som räknar över 200 medlemsnationer och en konkurrenssituation som vida överstiger flertalet idrotter!

 

I olika internationella mästerskap, alltifrån ungdom och junior till senior, i friidrottens olika discipliner (alltså även icke arenabundna såsom terränglöpning m fl) deltar Svensk Friidrott årligen med landslagsaktiva i icke oansenliga trupper. Sett till det totala antal aktiva Svensk Friidrott har i landslaget inkluderande s k uppföljningsgrupper räknar vi över 400 individer med mer än 200 specialtränare från mer än 170 föreningar!

 

Svensk Friidrott har i den stärkta konkurrensen satsat synnerligen seriöst på aktiviteter som t ex elitidrottsskola, utveckling av kravanalyser för samtliga grenar, tränarutveckling, coachteamutbildning och behovsanpassade och styrda tränings- och tävlingsaktiviteter för eliten.

 

Mot denna bakgrund anser friidrottens förbundsstyrelse det mycket anmärkningsvärt hur elitstödet har fördelats. Vi kan inte se det annat än att det någonstans har brustit i informations- och kunskapsinhämtning.

 

Vi har dessutom svårt att se logiken i fördelningen och ställer i likhet med andra idrottsförbund krav på en öppen och tydlig redovisning från RF av fördelningskriterierna. Ett sådant krav måste anses inte bara rimligt utan som en direkt skyldighet för RF, som såväl av regeringen som i egen uppfattning är ”i myndighets ställe”. Ingen ifrågasätter en myndighets skyldighet att i sin offentliga roll redovisa bevekelsegrunder och principer för t ex bidragsfördelning.

 

Det är helt oacceptabelt att Riksidrottsstyrelsen i elitstödsfrågan låter grunden för beslutet bli en fråga för styrelsens beredningsgrupp utan att självt ta ansvar för principerna!

 

Vi ser fram emot en fortsatt öppen dialog om det samlade elitstödet för svensk idrott och förväntar oss omgående ett svar på vår begäran enligt ovan.

 

Svenska Friidrottsförbundet

Lennart Karlberg

Förbundsordförande

 

För kommentarer:

Lennart Karlberg, 070-551 30 49

www.friidrott.se