Ekerö kommun

Öppet brev till Kronofogdemyndigheten om fartyget Seaside

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 15:32 CET

Fartyget Seaside sjönk i Tappströmskanalen, Ekerö, morgonen 23 september 2009. Fartyget var sedan i juni taget i besittning av Kronofogdemyndigheten (KFM).Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande kräver i ett öppet brev ställt till Kronofogdemyndigheten att båten blir bortforslad.

I många år har det vita skeppet "Seaside" legat i Tappströmskanalen. Ekerö Kommuns miljö- och hälsoskyddskontor har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med Ekerö rederi och KFM för att försäkra sig om att allt som är möjligt görs för att säkerställa att föroreningar inte läcker ut samt att fartyget så skyndsamt som möjligt kan tas om hand och komma bort från platsen. Tidigt påpekades för KFM vikten av ett snabbt förfarande.

- Det sjunkna fartyget upplevs som en skamfläck för kommunen, det är den första syn som man som medborgare eller besökare möts av när man närmar sig Ekerö tätort. Det utgör även en fara för miljön. Ekerö kommun vill med kraft påtala allvaret i situationen och vikten av att åtgärder vidtas snarast möjligt för att få bort fartyget. Förseningar i den processen utöver de som redan inträffat kan under inga omständigheter accepteras, säger Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Det sjunkna fartyget ligger inom primär skyddszon för vattenskyddsområdet Östra Mälaren. Att få bort fartyget från platsen är därför av stor vikt för att eliminera risken för ytterligare spridning av föroreningar.

- Ekerö Kommun utgår från att KFM inser allvaret i situationen och omedelbart och utan vidare dröjsmål tillser att fartyget Seaside omhändertas!, avslutar Peter Carpelan (M).


Fakta om fartyget Seaside

Hon är byggd 1953 av Drammen Slip & Verksted och har gått norska Hurtigrutten. Tidigare hette hon Skogøy.

483 bruttoton.
Längd: 50 m
Bredd: 8,11 m
Djup: 4,5 m