Socialdemokraterna

Öppet brev till Lars Leijonborg angående försöket att värva s-politiker

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 16:57 CEST

Det är mycket upprörande att Jan Björklund tagit kontakt med socialdemokraten Widar Andersson i syfte att värva Widar, som är nominerad av socialdemokraterna i Dalarna inför valet till Europaparlamentet, till kandidat för folkpartiet.

Folkpartiets värvningsförsök bekräftar bara de allvarligaste uppfattningarna som en del människor tyvärr har om politik, nämligen att det bara är ett spel. För de allra flesta politiker handlar det politiska engagemanget om viljan att förändra samhället. Ett engagemang som tar mycket tid i anspråk och innebär stora uppoffringar. Folkpartiets arbetssätt skadar bara synen på politik.

Det är djupt kränkande att folkpartiet försöker värva Widar Andersson som är så djupt förankrad i de socialdemokratiska värderingarna. Det är förvånande att folkpartiet anser att man kan byta parti och därmed politisk övertygelse lika lätt som man byter ishockeyklubb. Att ta över idrottens värvningsmetoder skulle bara skada politiken.

Du, Lars Leijonborg, måste ge din syn på detta. Enligt vissa uppgifter var du medveten om värvningsaktionen och det tyder på mycket dåligt omdöme och bristande respekt för andra partier och enskilda människors politiska ställningstaganden att ta en sådan kontakt som folkpartiet gjorde.

Den här historien är mest pinsam för folkpartiet och mest dråpligt var att höra Jan Björklund försöka förklarar sitt värvningsförsök. Om det var Jan Björklunds egna initiativ att värva Widar Andersson måste du klart och tydligt ta ställning mot detta sätt att skada politiken.

Kände du, Lars Lejonborg, till detta? Står du bakom beslutet att försöka värva Widar Andersson. De frågorna kräver ett svar.

Lars Stjernkvist
Partisekreterare (s)