Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Öppet brev till Lotta Edholm (FP) om Stockholms skolor

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:29 CEST

Igår bjöd Miljöpartiet in Folkpartiets skolborgarråd Lotta Edholm till en debatt om Stockholms skolor. En debatt som Edholm (FP) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Det vore rimligt att skolborgarrådet Edholm (FP) före valet redovisar tydliga svar på frågorna nedan:

1) Hur vill Folkpartiet säkerställa att barn med särskilda behov får det stöd de har rätt till, och i rätt tid?

2) Hur vill Folkpartiet verka för att minska klyftorna mellan skolor i inner- och ytterstad, när det socioekonomiska stödet minskar?

3) Varför vill Folkpartiet att lärarna ska lägga mer tid på administration och på att ta hand om barn utanför klassrummet, istället för att koncentrera sig på undervisningen?


Skolan ska vara en plats för nyfikenhet och kunskap där barn och unga växer som människor. Elever med god självkänsla har lättare att nå goda resultat. Alla elever ska lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ges det stöd de behöver. Lärarna ska ges utrymme att skapa god kvalitet i undervisningen och erkännas som de experter de är. Både kommunala och fristående skolor med olika inriktningar behövs. Staden måste säkerställa en bra kvalitet och att skolans demokratiuppdrag följs.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region