Svensk Solarieförening

Öppet brev till miljöminister Andreas Carlgren: Vi kräver oberoende utredning

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 05:00 CET

Igår hade Uppdrag Granskning ett reportage om riskerna med nanoteknik, vanligt inte minst i solkrämer. Dessa risker mer eller mindre ignoreradas av bl a Apoteket. Samtidigt lägger staten genom Strålsäkerhetsmyndigheten ner stora resurser på att skrämma bort folk från solen, trots att solen bevisligen är nyttig. Solariebranschen kräver därför en oberoende utredning av sambandet mellan sol och hälsa.

Den rapport som som publicerats om solens risker är finansierade av kosmetikaindustrin, framför allt l´Oreal, en av världens största tillverkare av solkrämer. På denna rapport baserar SSM hela sin solfientliga hållning. Myndigheten väljer konsekvent att överdriva riskerna och förtiga fördelarna.

Några av de aspekter krig sol och hälsa som SSM väljer att förtiga. Notera att allt är från verifierbara källor och citaten är belagda:

 • Modern forskning visar att D-vitamin har en avgörande roll för att vi ska leva länge friska. 80 % av vårt D-vitamin kommer från solen. För att få i dig rätt mängd via kosten måste du dricka en kvarts liter tran eller äta två hela markillar om dagen. Statens Provningsanstalt och Radiumhospitalet i Oslo har bekräftat att moderna solarier med D-vitaminrör ger strålning som producerar D-vitamin.
 • Påståendet att ”användandet av solarier före 35 års ålder ökar risken att få hudcancer (melanom) med 75 %” är falskt. En internationell grupp med 15 ledande forskare avfärdade underökningen som ”spurious” (enligt ordboken ”falsk, oäkta, förfalskad, hycklad”). När WHO påstår att solarier är att jämställa med cigaretter och asbest, stödjer de sig på en rapport gjord av IARC, betald av tillverkare av solskyddskräm och ett hopkok av gammal forskning. Rapportern har totalt sågats av ett 15-tal kända forskare inom D-vitamin som beskriver den som ”spurious” (falsk, lögnaktig, hycklad).
 • Varje år dör ca 250 svenskar på grund av hudcancer. Cirka 10 000 dör på grund av sjukdomar som motverkas eller mildras av D-vitamin. Sjukvårdens kostnader för D-vitaminbrist beräknas till 34 miljarder kronor per år.
 • Den solnegativa forskning som presenteras är generellt finansierad av kosmetikabranschen som tjänar stora pengar på mer eller mindre verkningslösa eller – i värsta fall – farliga  solksyddskrämer.
 • Solskyddskrämer tillåter oss att vara ute för länge i solen – kroppens naturliga varningssystem slås ut.
 • Vi inget skyddande UVB (som ger D-vitamin) utan bara UVA (som gör oss bruna).
 • Många forskare anser idag att UVA är den viktigaste källan till malignt melanom (farlig hudcancer)

 

 • Dödligheten i cancer skulle minska med 30 % om kroppen fick tillräckligt med D-vitamin.
 • Människor som under lång tid exponerats för solens ultravioletta strålar löper kraftigt minskad risk för många svåra cancersjukdomar.
 • Det gäller framför allt cancer i mage, ändtarm, prostata, bröst, njurar, lever, gall- och urinblåsa, lungor och bukspottskörtel.
 • Män som får lite sol löper dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män som regelbundet exponerades för mycket sol.
 • Bukspottkörtelcancer, en av de farligaste cancerformerna som finns, är som mest utbredd i Norden. Däremot är den mycket ovanlig i Afrika och Indien.
 • En svensk/dansk forskargrupp försökte visa att solning bidrar till utvecklandet av lymfkörtelcancer. Resultatet: De som hade solat riktigt mycket visade 30 – 40 % mindre risk att utveckla lymfkörtelcancer.
 • Sjukdomar i hjärta och kärl (kardio-vaskulära sjukdomar) motverkas av solning.
 • När det gäller hjärtinfarkt och hjärnblödning finns det studier som visar på att solning minskar kolesterolhalten och att blodtrycket sänks.
 • Kvinnor som solar mycket löper 30 % lägre risk att drabbas av blodpropp, jämfört med dem som undviker solen. Under den mörka årstiden ökar risken att få blodpropp med 50 %.
 • När man solar utsöndrar kroppen endorfiner som gör att vi mår bättre.
 • Läkaren och psykiatern Mats Humble menar att de korta sommarmånaderna inte erbjuder oss tillräckligt med sol. Konsekvenserna blir bland annat ökad risk för autism.
 • Detta gäller särskilt mörkhyade som behöver mer sol för att tillgodose kroppens behov av D-vitamin. Till exempel kallar somalier autism för ”svenska sjukan”.
 • Tvärt emot vad många tror, finns det inga bevis för att vitamin C motverkar förkylning.
 • En amerikansk studie med 19 000 deltagare pekar på att vitamin D stärker immunförsvaret.
 • Bland dem med lägst halter av vitamin D var det 40 % fler som nyligen haft en luftvägsinfektion, jämfört med dem med högst halter.
 • När det gällde personer som redan hade kroniska luftvägssjukdomar som astma eller KOL, var sambandet ännu starkare.

Några citat från forskare:

  • ”D-vitamin kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer.” Edward Giovannucci, professor i nutrition och epidemiologi vid Harvard och en ledande cancerforskare.
  • ”Det finns nu bevis på att D-vitamin både kan förhindra att cancer uppstår och användas vid behandling av redan utvecklad cancer”. Amerikanska Cancersällskapets (ACS) chefsepidemiolog, Michael Thun,
  • ”Dagens D-vitaminpreparat är för lågt doserade och dessutom får man i sig för mycket A-vitamin som är giftigt. Det finns bara ett effektivt sätt att få D-vitamin. Man får sola, endera ute i solen eller sola solarium”. Docent Pelle Lindqvist, som tillsammans med professor Håkan Olofsson ledde en studie om blodpropp och solning.
  • ”Det är dags att ifrågasätta de råd som i dag är helt inriktade på att förhindra hudcancer. Synen har ju varit fixerad på den dubblerade risken av malignt melanom, det finns ju flera kända fördelar på till exempel hjärtinfarktsidan, strokesidan och även på olika typer av cancer som bröstcancer och prostatacancer”. Docent Pelle Lindqvist, se ovan.
  • ”Chansen att överleva vid hudcancer är större om man solar än om man inte gör det”.  Professor Johan Moan, verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Instititutet vid Universitetet i Oslo och medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Känd för en metod att bota hudcancer utan operation.
  • ”Sol i måttliga doser är varken farligt eller cancerframkallande, tvärt om.” Professor Johan Moan, se ovan.

Mot bakgrund av ovanstående kräver Svensk Solarieförening en oberoende utredning som sambandet mellan solning och Folkhälsa. Det öppna brevet finns som bifogat dokument.

 

Svensk Solarieförening är en gemensam resurs för landets alla solotek och solarieleverantörer. Föreningen har varit verksam sedan 1992 och man verkar för att skapa en korrekt bild av solarium och solning. Föreningen fungerar också som en remissinstans i alla frågor som berör solarium och UV-ljusets positiva hälsoeffekter.