Socialdemokraterna

Öppet brev till mina partisekreterarkollegor?

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 00:00 CEST

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist skickade idag följande brev till partisekreterarna för de övriga riksdagspartierna:

Bäste kollega,

Idag presenteras en undersökning gjord av SOM-institutet i Göteborg, som bland annat fick stort utrymme i SvD och en del annan media. Undersökningen visar att flyktingmotståndet i Sverige har ökat det senaste året. Varannan svensk vill ta emot färre flyktingar, jag misstänker att undersökningen visar på två samband.

För det första är tydligt att flyktingfrågorna kräver samarbete, såväl inom landet som över gränserna. Här finns ett viktigt samband; när klyftorna ökar inom ett land eller mellan olika länder, så tilltar också flytingmotståndet och i förlängningen främlingsfientligheten. Som etablerade riksdagspartier har vi alla ett stort ansvar, också för det internationella samarbetet.

För det andra tycker jag att undersökningen visar att det inte bara är den ekonomiska konjunkturen som påverkar inställningen till flyktingar. Under 1990-talets början var flyktingmotståndet starkt, men det berodde knappast bara på den dåliga ekonomiska situationen. Ny Demokratis tvivelaktiga utspel i flyktingdebatten spädde med alla säkerhet på motståndet mot flyktingar.

Det verkar alltså som om det också finns en politisk konjunktur som påverkar inställningen till flytingar och invandrare i stort. Jag vill därför betona att alla riksdagspartier har ett viktigt ansvar för att debatten blir respektfull. I valet 2002 fick vi återigen en obehaglig diskussion som gjorde invandrarna till syndabockar, att det var deras fel att kunskaperna i det nya språket inte alltid är perfekta. En sådan diskussion får lätt ringar på vattnet, och den kan leda till ett debattklimat som passar en populistisk kraft i stil med de partier som nu har etablerat sig i Danmark och Norge. Det skulle självfallet vara en mycket olycklig utveckling.

Jag hoppas därför att samtliga partier nu tar sitt ansvar, och jag tror att det vore önskvärt med mer samarbete kring de frågor som berör flyktingar och integration. Naturligtvis ska vi som vanligt ha olika åsikter och debatter i själva sakfrågan, men jag efterlyser en respektfull diskussion som inte ger näring åt de krafter som vi alla vill hålla tillbaka. Förhoppningsvis kan vi diskutera detta vid nästa träff med samtliga partisekreterare.


Med vänlig hälsning,

Lars Stjernkvist, partisekreterare (s)

Eric Sundström
Talskrivare
08-700 26 28

Jonna Lundberg
Pressassistent
08-700 26 83

Pressjour (kvällar och helger)
08-24 76 25