Ung Opinion

Öppet brev till politkerna och media i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:45 CEST

Ung Opinion har skickat ut mail till riksdagsledamöter, regering, media och opposition i syfte att väcka frågan kring studiestödets föråldrade regler som leder till minskad välfärd genom mindre skatteintäkter och minde unga i arbete p.g.a. fribeloppsreglerna.

Se bifogad pdf för kopia på brevet.

Ung Opinion är en idell förening vars syfte är att göra ungas röst hörd i samhället.

info@ungopinion.se
http://www.ungopinion.se