Sveriges Behandlingshem

Öppet brev till regeringar och folketing i Sverige, Danmark och Norge

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:24 CET

Det sociala området, i synnerhet placerandet av barn och unga utanför sitt eget hem, får stor uppmärksamhet från många håll. Därför vill vi, tre nordiska organisationer för privata sociala insatser, under 2006 sätta fokus på vad de privata sociala insatserna kan erbjuda utsatta barn, unga och vuxna.

Det är många som har uppfattningen, att social omsorg i Norden är en uppgift för det offentliga. Men det har, i flera hundra år, varit tradition att en stor del av de offentligas uppgifter har lösts med privata insatser. I dag är det naturligt, att det är det offentliga som har ansvaret för att fördela hjälpen till de svagaste i samhället, och det är lika naturligt att en stor del av insatserna bedrivs i privat regi.

De offentliga och de privata insatserna utgör tillsammans ett spektrum, som är bredare än om endast det ena existerade. Ett brett och varierat utbud av insatser är en förutsättning för att kunna hitta den rätta insatsen för den enskilde. När det gäller insatser för den enskilde har det varit ett kännetecken för de privata insatserna, att de ofta bärs upp av ”eldsjälar” och är mycket flexibla när det gäller att anpassa sig till den enskilde brukarens behov. För att bevara och utveckla detta breda spektrum av insatser är det väldigt viktigt att skapa goda ramar för såväl offentliga som privata insatser. Ramar som också säkrar lika villkor och öppenhet omkring de samlade faktiska kostnaderna för de olika insatserna. Genom denna öppenhet omkring driftsförhållanden och ekonomi, säkras också att medborgarna får de insatser som har störst överensstämmelse mellan pris och kvalitet.

Om de utsatta grupperna ska få en ordentlig hjälp, och samhället få mest ut av skattekronorna, i en tid när det talas mycket om att bromsa utgiftsökningarna på det sociala området, är det extra viktigt att fokusera på att utnyttja resurserna på bästa sätt.

Därför har dessa tre organisationer valt att arrangera sina respektive årsmöten i Sverige, Danmark och Norge efter samma ”nordiska” tema med rubriken: Utveckling och utsikter – nordisk konferens. Konferenserna hålls i Danmark den 20-21 mars, i Norge den 28–29 mars och i Sverige den 30 mars–1 april.

Konferenserna kommer att sätta fokus på, vad de privata insatserna står för inom det sociala området, bl. a. mångfald, utveckling, dokumentation, kvalitet, erfarenhetsutbyte och branschkunskap.

Mer information om ”Utveckling och utsikter – nordisk konferens” finns på de tre organisationernas hemsidor.

Ytterligare information fås hos:
LOS, direktør Geert Jørgensen, tele.+45 406 36709, gj@los.dk, hemsida www.los.dk
OPB, Marianne Wahlström, tele. +47 414 00111, hemsida www.opb.no
Sveriges Behandlingshem, Ralph Hansen, tele. +46 290 40937
hemsida www.sverigesbehandlingshem.se