Visolvia AB

Öppet brev till Regeringen och Socialdemokratiska partiet

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 11:07 CEST

Sveriges framtid

Sveriges viktigaste fråga just nu är att skapa nya arbetstillfällen. Sveriges välstånd och välfärd bygger på en lång tradition av uppfinningar som ligger till grund för nya industrier och därmed skapande av arbetstillfällen. Vi lever dock i en allt mer globaliserad värld med ökande konkurrens. Det finns bara två sätt att hävda sig; antingen genom att vara bättre och tidigare än andra länder eller att sälja produkter som kan konkurrera genom ett lägre pris. Det senare alternativet är givetvis inte något som lämpar sig för vårt land.

De nya produkterna måste bygga på ett stort kunskapsinnehåll och på att Sverige fortsätter som en nation där uppfinningar alltjämt är grunden för nya arbetstillfällen. Det är därför centralt att uppfinnare och forskare ges möjligheter att verka och försörja sig på sitt arbete i Sverige. Denna frågeställning är inte ny. Redan på Nobeldagen den 10 december 2008 genomförde några av Sveriges mest namnkunniga personer inom forskning och näringsliv ett upprop som överlämnades till regeringen.

Underskott på nya industriföretag

Idag skapas mycket få nya industriföretag med stor tillväxtpotential. Ett stort problem är att de mest värdefulla uppfinningarna ofta stjäls eller hamnar i storföretagens händer innan entreprenören har hunnit bygga upp verksamheten, alternativt att han/hon helt eller delvis blir utmanövrerad och mister kontrollen. Icke sällan försvinner innovationerna utomlands i samma ögonblick som något av detta inträffar.

De uppfinningar som kan leda till flest arbetstillfällen är per automatik så värdefulla att det är lönsamt att satsa miljonbelopp på att stjäla eller ta kontroll över dem. Istället för att kunna lägga energi på att vidareutveckla sitt företag och nya idéer tvingas många uppfinnare och entreprenörer därför att ägna all tid, pengar och energi åt utdragna processer och i slutänden ofta att söka sin försörjning på annat sätt. Uppfinnare saknar dessutom ofta de skyddsnät som andra yrkesutövare tar för givet.

De svenska storföretagens agerande

I vårt nätverk finns det flera aktuella och chockerande exempel på hur mindre nogräknade aktörer agerarar mot uppfinnare i Sverige. Det kanske inte betyder så mycket för Sverige att just dessa personer har drabbats men det skulle betyda oerhört mycket för vårt land om svenska staten statuerar exempel och visar engagemang genom att uttrycka det oacceptabla i stöld av andras långsiktiga utvecklingsarbeten. Det verkar inte heller spela någon roll om man är enskild, egenföretagare eller anställd, som uppfinnare riskerar man att råka mycket illa ut så snart det gäller uppfinningar med stor ekonomisk potential.

Ett sätt som verkar ha blivit vanligt under senare år är att storföretaget självt patenterar uppfinningen, men utan att nämna rätt uppfinnare i patentet. På så sätt får man ett mycket bättre förhandlingsläge när det gäller ersättningar och rättigheter. Regeringen frågar ofta de svenska storföretagen om råd om hur innovationspolitiken ska utformas. Kanske är det istället dags att sätta ned foten och kräva att storföretag ska börja följa lagar och grundläggande etiska regler.

Fritt fram att stjäla

Idag är det praktiskt talat riskfritt att stjäla uppfinningar. Patentintrång faller enligt svensk lag under allmänt åtal och kan leda till fängelse i upp till två år om det är grovt (medvetet). Denna lag tillämpas emellertid inte. Ingen har åtalats för detta brott i Sverige på över 40 år och ingen har dömts. Fortfarande ser vi inga förändringar efter 2008 års upprop och man kan faktiskt påstå att situationen rent av har förvärrats.

Rättsläget är dessutom allmänt oklart när det gäller ekonomiska brott mot enskilda, en kategori där uppfinnare ofta ingår. Regeringen måste förklara varför man tillsätter speciella åklagare för att lagföra ungdomar som piratkopierar amerikanska filmer och musikfiler, samtidigt som patentintrång och stöld av svenska uppfinnares immateriella rättigheter varken utreds eller leder till åtal.

Hemliga processer i det tysta

Tvister som uppstår runt immateriella tillgångar avgörs ofta i skiljeprocesser som drivs som privat affärsverksamhet. De är hemliga och dess domar kan inte överklagas. Det innebär att det är fritt fram att ljuga i vittnesförhör och bevisning kan godtyckligt avvisas eller godkännas. Det saknas rätt till juridiskt biträde och enskilda kan tvingas in i långa processer som kostar åtskilliga miljoner.

Den som saknar ekonomiska resurser förlorar alltid och tvingas därmed att betala. Det kan naturligtvis leda till ekonomisk ruin som praktiskt omöjliggör en resningsprocess eller prövning i Europadomstolen. Det är dags för regeringen och myndigheter att ta reda på sanningen om vad som egentligen pågår bakom dessa lyckta dörrar.

Sammanfattning - Hur vi skapar nya arbeten

Det som just nu pågår är inte moraliskt försvarbart och det handlar inte om enskilda fall utan om ett allvarligt systemfel. Det är dessutom ett allvarligt samhällsproblem som måste hanteras med högsta prioritet för att vi ska kunna försvara Sveriges välfärd. Vi ber Regeringen om svar på våra frågor och att den sätter sig in i våra förslag på hur systemfelen kan rättas till. Undertecknade har över ett par hundra års praktisk erfarenhet av området, så låt oss utan dröjsmål påbörja att gemensamt och långsiktigt driva dessa ytterst angelägna frågor.

  • Arvid Carlsson, Professor em, Nobelpristagare
  • Håkan Lans, Uppfinnare och tekn Hedersdoktor
  • Johan Ullman, Uppfinnare, Forskare, leg Läkare
  • Lars Wern, Uppfinnare, European Patent Attorney
  • Anders Widgren, Uppfinnare och FoU-chef
  • Conny Gustavsson, Uppfinnare och Entreprenör
  • Anders Rosén, Uppfinnare och Entreprenör
  • Kenneth Palmestål, Uppfinnare och Entreprenör

Detta brev kommer att överlämnas till inbjudna parter vid Donnerska husets trappa i Visby torsdagen den 4/7 kl. 14.00. Vi kommer att överlämna flera exempel på övergrepp som drabbar forskare, uppfinnare och entreprenörer, händelser som naturligtvis undergräver såväl det svenska rättssystemet som välfärdssystemet. Vi kommer även att överlämna förslag på åtgärder som på lång sikt kan vända utvecklingen för att uppnå ett välmående och tryggt Sverige.

För ytterligare information:
Länkt till information på sociala media
Kontaktperson:  Anders Widgren   visolvia@gmail.com   08-51971160