TU, Tidningsutgivarna

Öppet brev till Riksdagens ledamöter: RÄDDA KÄLLSKYDDET!

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:04 CEST

Igår demonstrerade Tidningsutgivarna mot signalspaningslagen. Vi vill uppmärksamma dig på den grundläggande problematiken kring meddelarskyddet. Den som vänder sig till massmedierna kan mot sin vilja komma att få sin identitet röjd genom signalspaningen och efterforskningsförbudet i Tryckfrihetsförordningen sätts i praktiken ur spel.

Det hjälper då inte att avlyssningen i sådana fall skall avbrytas och insamlade uppgifter förstöras. Det ögat och örat en gång sett och hört kan inte raderas.

Detta är ytterst allvarligt. I praktiken kan det komma att påverka människors benägenhet att vända sig till massmedierna och ytterst att sådant som borde komma till allmänhetens kännedom inte gör det. Det öppna samhället blir en illusion.

Vi uppmanar därför dig som riksdagsledamot att verka för att signalspaningslagen rivs upp och att en parlamentarisk utredning i stället tillsätts.

Hade du inte möjlighet att lyssna på mitt tal på Sergels Torg igår kan du ta del av det nu. Det följer nedan.

Med vänlig hälsning,

Anna Serner, VD, Tidningsutgivarna


Anna Serners tal vid FRA-demonstrationen den 16 september 2008 på Sergels torg, Stockholm.

Hej,

Jag heter Anna Serner.

Jag är VD för Tidningsutgivarna.

Jag ska berätta varför jag är här.

Jag är här för att argumentera för meddelarfrihet och källskydd.

Jag är här för att värna tryckfriheten och yttrandefriheten.

Jag är här för att värna att vi som medborgare även i fortsättningen ska kunna tipsa medierna utan att någon annan får reda på det.

Jag är här för att värna vår rätt att anonymt kunna meddela sig till medierna, en grundbult för att medierna ska kunna göra sitt jobb.

För medierna har som uppgift att, för svenska folkets räkning, kritiskt granska regering och riksdag.

Medierna ska hålla våra folkvalda representanter under uppsikt och kartlägga hur de utövar sin makt.

Medierna ska rapportera till svenska folket om politikerna gör det som bästa gagnar medborgarnas intressen.

Medierna ska hjälpa till att säkerställa en öppen demokrati.

Det har sagts mycket i debatten om den nya signalspaningslagen, eller FRA-lagen som den populärt kallas.

En del har varit sant. En del har varit osant. Fakta har blandats med åsikter och rena fantasier.

Särskilt intressant är att så många politiker och så kallade experter haft så olika uppfattningar om vad som är korrekt och vad som inte är det.

Vad ska vi som medborgare tro på och argumentera för?

Min utgångspunkt är, lyckligtvis, mycket enkel.

Jag vill, å demokratins vägnar, värna, försvara och slåss för, meddelarfriheten.

Jag är optimist. Jag hoppas att våra folkvalda representanter ska sitt förnuft till fånga.

Men jag räknar med att vi kommer att få kämpa mycket och länge än innan det sker.

Jag ska berätta varför.

Jag har hört från, vad vi brukar kalla, normalt välunderrättade källor, att alliansen räknar med att FRA-debatten ska klinga av. Rinna ut i sanden. Glömmas bort.

Alliansen hoppas att när det väl blir val 2010 ska motståndarna till FRA-lagen, vi som har samlats här idag, och alla andra, ha tröttnat på att kämpa.

Till politikerna, säger jag, vi kommer inte att sluta kämpa. Till er som samlats här idag, säger jag, vi får aldrig sluta kämpa.

Alla vi som har samlats för att demonstrera mot signalspaningslagen måste vara uthålliga så att vi får det som vi vill.

Jag vill att våra folkvalda representanter ska komma ihåg att det är vi som valt dem att representera oss och att det är deras skyldighet att lyssna på oss.

Jag vill att ni och jag ska kunna prata med journalister, läkare, advokater utan att bli avlyssnade.

Jag vill att de ska riva upp nuvarande lag.

Jag vill att de ska börja om från början.

Jag vill att politikerna ska tillsätta en parlamentarisk utredning för att se hur Sverige med hjälp av signalspaning på bästa sätt ska värna Sveriges intressen och samtidigt värna den öppna demokratin.

Det är många som sagt saker i FRA-debatten. Det är också många som inte verkat vela lyssna.

Nu är det dags för politikerna att lyssna.

Nu är det dags för politikerna att riva upp.

Nu är det dags för politikerna att börja om.

För som Thomas Jefferson sade: Ett samhälle som vill byta lite frihet mot lite säkerhet kommer att förlora båda och förtjäna ingetdera.