Nättidningen Payback / Payback Sverige

Öppet brev till Rikspolischefen och Rikskriminalens chef!

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2012 13:22 CEST

Payback Sverige har skickat ett Öppet brev med frågeställningar till Rikspolischefen Bengt Svensson samt Rikskriminalchefen Klas Friberg.

Frågeställningarna rör vilka lagrum polismyndigheterna kan hänvisa till när det gäller stöd för förföljelser mot mc-klubbarna utefter medverkan i Sverigemodellen eller utefter begreppet störa och förstöra.

Frågeställningar till Rikspolischefen samt chefen för Rikskriminalen

Enligt Regeringsformen 1:1 ska ”Den offentliga makten utövas under lagarna” vilket innebär att alla åtgärder och insatser från en myndighets sida måste ha ett direkt stöd i lagen.

Sverigemodellen är en sammanslutning av mc-klubbar i avsikt att reglera varumärkestvister och stävja konflikter inom bikerkulturen med närmare 300 anslutna klubbar. I artiklarna ”Mc-klubb rör sig i en gråzon” och ”Polisen slår tillbaka mot mc-gäng” anför såväl Arhlin som Servin att det faktum att klubben tillhör Sverigemodellen utgjorde underlag för ett polisiärt beslut att kontrollera deltagare, maskiner och nykterhet i ett run.

Vilket lagstöd kan Rikspolisstyrelsen och/eller Rikskriminalpolisen hänvisa till såsom lagstöd för att en medverkan i Sverigemodellen är tillräckligt för att underbygga polisinsatser riktade mot dessa mc-klubbar?

Polismyndigheterna i Sverige har under många år anfört att olika åtgärder såsom masskontroller och upprepade kontroller av enskilda klubbmedlemmar sker som ett led i att störa och förstöra för olika svenska bikerklubbar.

Då all myndighetsverksamhet enligt regeringsformen ska ske under lagarna, det vill säga ha ett uttryckligt stöd i lagen, frågar Payback Sverige i vilket lagrum Rikspolisstyrelsen och/eller Rikskriminalpolisen finner lagstöd för “störa och förstöra taktiken”?

Med hopp om tydliga och klara svar över vilka lagrum polisen arbetar utefter i ovanstående ämnen!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name