Arbetslivsinstitutet

Öppet brev: Ungdom skyddar inte mot besvär vid datoranvändning

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:13 CET

Besvär i nacke/skuldra och rygg är lika vanligt förekommande hos en grupp unga 17-åriga gymnasieelever som använder bärbara datorer i undervisningen som hos vuxna yrkesarbetande datoranvändare, visar en studie från Arbetslivsinstitutet. Institutets generaldirektör Inger Ohlsson skriver i ett öppet brev till ministrarna Thomas Östros och Hans Karlsson att elevernas arbetsmiljö är en hälsorisk.
ett öppet brev till utbildningsminister Thomas Östros och arbetslivsminister Hans Karlsson som publiceras i tidningen Skolvärlden vill Inger Ohlsson fästa uppmärksamhet på det hon menar utgör en hälsorisk i skolorna: att datortätheten ökar utan att detta sker i samklang med att man utvecklar en bra arbetsmiljö.

Arbetslivsinstitutets studie Arbetsförhållanden och hälsa bland elever på ett IT-gymnasium med intensiv användning av bärbar dator presenteras i dag. Hälften av eleverna vid ett IT-gymnasium, där undervisningen är baserad på användningen av bärbar dator, hade under en mätmånad besvär i rygg, nacke, skuldra eller arm. Att vara ung är alltså inte ett skydd.

- Det är viktigt att se att detta handlar om elevernas arbetsmiljö. Samma utveckling sker i skolorna som i arbetslivet och det är angeläget att våra politiker blir medvetna om det, skriver Inger Ohlsson.

Hon poängterar också att skolan bör ta ansvar för att eleverna lär sig att arbeta rätt vid datorn. Datorergonomi bör vara ett obligatoriskt inslag i skolans kunskapsförmedling. Ungdomarna ska lämna skolan med kunskaper om vad som är en bra arbetsmiljö och hur den skapas, menar Inger Ohlsson.

Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se

Kontaktpersoner
Forskningsläkare
Allan Toomingas
Tel: 08-619 6773
E-post: allan.toomingas@arbetslivsinstitutet.se

Relaterade länkar
Läs hela rapporten (pdf): http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/2003/arb2003_14.pdf
Läs Inger Ohlssons öppna brev