Fortum Sverige AB

Öppet hus när Höljes kraftstation fyller 50 år

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 09:13 CEST

Lördagen den 1 september bjuder Fortum in till öppet hus för att fira att Höljes kraftstation fyller 50. Allmänheten är välkommen mellan kl 11.00 och 15.00.

Kraftverket är Värmlands största med en årlig el-produktion på 530 GWh. Dammen, som är 400 m bred och 80 m hög, byggdes 1957-1962 och därmed bildades Höljesjön med en yta av 18 kvadratkilometer. Kraftverket med sina två turbiner är nersprängd i berget för falljöjdens skull och via den 4 km långa avloppstunneln leds vattnet tillbaka till Klarälven.

Fortum investerar nu 450 miljoner i Höljes för att ytterligare höja dammsäkerheten. När projektet är klart kommer dammen att klara det högsta vattenflödet som kan förväntas uppkomma en gång på tiotusen år.

Fortum visar kraftstationen och berättar om de mycket stora investeringar som nu görs i Höljes. Investeringar som utöver att höja säkerheten skapar nya arbetstillfällen och bidrar till det lokala näringslivet. Möt Fortums representanter för att höra hur generationsväxlingen inom vattenkraftbranschen skapar förutsättningar för utbildningar som ger goda chanser till jobb. 

Den som har förslag på naturvårdsprojekt i anslutning till vattenkraftmiljön kan lämna det till representanten för Fortums miljöfond – projekt som finansieras med pengar från våra kunders köp av el märkt med Bra miljöval.

Slutligen kan vi erbjuda möten med Energihjälpare som ger råd om smart energianvändning inför vinterkylan.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikation Fortum Power, mobil: 070-2984125

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com