Trafikverket

Öppet hus om utbyggnaden av E22 mellan Linderöd och Vä

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:45 CET

Trafikverket bjuder in allmänheten till Öppet hus för att berätta mer om utbyggnaden av E22 mellan Linderöd, Sätaröd och Vä. Vid två tillfällen i Linderöd respektive Tollarp har man möjlighet att ställa frågor till Trafikverkets personal.

Linderöd
8 november 2010, kl 10.00–21.00, Bygdegården i Linderöd
15 november 2010, kl 13.00–21.00, Bygdegården i Linderöd

Tollarp
10 november 2010, kl 10.00–21.00, Församlingshemmet vid Västra Vrams kyrka
16 november 2010, kl 13.00–21.00, Församlingshemmet vid Västra Vrams kyrka

Media är välkomna att deltaga!

I vägutredningen föreslår Trafikverket att vägen byggs söder om Linderöd och norr om Tollarp. Regeringen ska ge sin tillåtlighet för att bygga E22 i vägkorridoren. Trafikverket påbörjar nu en arbetsplan. Den visar mer i detalj var vägen kommer att ligga.

Läs mer om utbyggnaden av E22 på: www.trafikverket.se/E22

För mer information kontakta:
Malin Bergkvist, pressinformatör, 0703-59 50 48

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.