Kista Science City AB

Öppet hus på DAC: Internationell utställning i digital konst i Kista

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2010 09:00 CEST

Den 25-29 oktober visas utställningen ”Firmament – a digital exhibition” på DAC (Digital Art Center) i Kista. Deltagande konstnärer är James Acres, Eric Chans, Nichola Feldman-Kiss och Adrian Göllner. Det här är ett unikt tillfälle att få se en internationellt ledande utställning av digital konst.

Projekten i utställningen ”Firmament” är immateriella - liksom mycket av samtida teknisk innovation. Verken hämtar sin styrka från företeelser bortom det fysiskt gripbara men de är ändå närvarande och påtagliga. Trots skillnader i innehåll hålls verken samman som stjärnorna på himlen - ett fäste framtida kreativa uttryck.

James Acres arbetar med illusionen av att dra in rymden genom retrofuturistiska anaglyfa glasögon. Eric Chans abstrakta former styrs av meteorologiska fenomen som inte kan iakttas med blotta ögat. Nichola Feldman-Kiss presenterar en perfekt kroppsscanning som omärkligt roterar och slutligen förkroppsligar Adrian Göllner idén om slumpen genom att abstrahera våra vidskepelser.

Evenemanget är ett samarbete mellan DAC, City of Ottawa, Artengine och OCRI – Ottawa Center for Research and Innovation. Och är en del i ett studiebesök av IT- och mediaföretag från Ottawaregionen. Det här är också ett första test på samverkan mellan Stockholm och Ottawa genom nätverksbyggande, dialog och utbyte mellan konst, kreativitet och ICT i en anda av innovation.

http://www.artengine.ca/firmament

DAC håller öppet under den veckan mellan 9-18.

Adress Kronborgsgränd 13, Kista
www.digitalartcenter.se

Kontakt:

Ingvar Sjöberg, projektledare DAC +46 706 848486 ingvar@dsv.su.se

Emma Crépin, koordinator DAC +46 73 707 87 00 emma.crepin@kista.com

DAC – Digital Art Center, är avstampet i en långsiktig satsning på det som under de kommande tre åren ska bli ett fullskaligt digitalt upplevelsecenter i det nya kvarteret NOD, Kista Science City – för, av och med forskare, kreatörer, studenter, allmänhet och näringsliv i samverkan. Uppgiften för DAC är att lyfta fram samspelet mellan konst, vetenskap, kreativitet och ny teknik som ett prioriterat framtidsområde. DAC öppnar nya kontaktytor mellan teknikföretagen och den kreativa industrin. Korsbefruktning mellan IT-branschens arbetsmodeller och ny forskning och konst leder till nya sätt att tänka innovativt. På så sätt bidrar DAC till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

DAC är under utveckling genom en gemensam satsning av följande partners:

Stockholms universitet, Interactive Institute, Swedish ICT, Stockholms stad, Atrium Ljungberg, Kista Science City

KSC AB är din lokala näringslivskontakt. Vår uppgift är att förbättra företagens villkor och skapa tillväxt genom att underlätta samverkan mellan näringsliv, utbildning och offentlig förvaltning i Kista Science City. Det gör vi dels genom ett starkt stöd till innovation och nya tillväxtföretag. Men även genom internationell marknadsföring av och information om Kista Science Citys fördelar, företag och världsledande position. Inom KSC AB samordnas de nätverk och projekt som utgör motorn i Kista Science Citys ekosystem för tillväxt. Dessutom arrangeras ett flertal årligt återkommande evenemang och mötesplatser för industrin, akademin och forskningen.