Norrköpings kommun

Öppet hus: samrådsmöte översiktsplan för staden Norrköping

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 10:00 CEST

Förslag på ny översiktsplan för staden Norrköping är ute på samråd. Nu arrangeras ett samrådsmöte i form av öppet hus, där politiker och tjänstemän finns på plats för att svara på frågor och diskutera förslaget.

Norrköpings kommun har en tredelad översiktsplan; en för landsbygden, en gemensam för Linköping och Norrköping samt en för staden. Översiktsplanen för staden Norrköping ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Tidplan
14 mars – 16 maj är översiktsplanen för staden Norrköping på samråd. Efter samrådets slut sammanställs synpunkter från allmänhet och övriga berörda, därefter bearbetas förslaget för utställning. Under utställningen, som planeras hösten 2016, ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter innan översiktsplanen ska godkännas av stadsplaneringsnämnden och slutligen antas av kommunfullmäktige, preliminärt första kvartalet 2017.

Förslaget på ny översiktsplan redovisar inte detaljlösningar, den innehåller prioriteringar och avvägningar och är strategisk och visionär. Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2035.

– Norrköping är en växande stad och många nya bostäder behöver byggas under de kommande åren. Därför är översiktsplanen för staden Norrköping så viktig då den lägger grunden för hur staden ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt i framtiden, säger projektledare Per Sandler.

Samrådsmöte – öppet hus
Torsdag den 28 april klockan 17:00-20:00 hålls ett samrådsmöte i form av öppet hus på Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54.

– Vi jobbar mycket med dialogen med Norrköpingsborna. Det är vår framtid som diskuteras. Jag hoppas att så många som möjligt deltar och kommer med synpunkter på framtidens Norrköping, säger stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Det går även bra att lämna synpunkter via brev eller e-post till stadsbyggnadskontoret, senast den 16 maj.

Upplysningar:

Kikki Liljeblad
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Per Sandler
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 11 01

Illustrationer av Anna Farhadi med tillhörande beskrivningar skickas med som relaterat material.

___________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!