Länsstyrelsen Västerbotten

Öppet öga – samverkan för en bättre natur

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2013 11:52 CET

Länsstyrelsen, Polisen och Kustbevakningen i Västerbottens län förstärker sitt samarbete för att förebygga artskyddsbrott i naturen, så kallad flora- och faunakriminalitet. 

– Våren är en känslig tid för vår fauna. Därför vill vi göra länets invånare uppmärksamma på hur viktigt det är att bevara den värdefulla natur vi har i länet, sägerEva-Britt Olofsson, som arbetar som artskyddshandläggare vid Länsstyrelsens miljöenhet.

Eva-Britt Olofsson poängterar att satsningen inte rör någon specifik art utan finns till för att skydda alla växter och djur i vår natur.

– Utanför jakttid är vårt vilt, dess boplatser och ägg fredade. Genom satsningen ”Öppet öga” vill vi sprida kunskap om vår fauna och hur vi tillsammans kan samverka för en ännu bättre natur.

– Från polisens sida vill vi informera om att den som tar hand om djurungar eller ofredar övrigt vilt kan göra sig skyldig till jaktbrott. Lämna därför alltid övergivna djurungar ifred. Misstänker du brott i naturen eller ser du skadat vilt är det viktigt att du kontaktar polisen och berättar vad du vet genom att ringa 114 14, säger Steve Eriksson, Polismyndigheten i Västerbottens län.

I bilaga: Öppet öga – informationsfolder

För mer information kontakta:
Steve Eriksson, Polismyndigheten i Västerbottens län, tel. 010-568 30 10 eller Eva-Britt Olofsson, Länsstyrelsens miljöenhet tel. 090-10 82 57

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.