Riksdagen

Öppet samråd i EU-nämnden inför informellt EU-toppmöte

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 10:46 CEST

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 26 oktober klockan 10.00 – 12.00 cirka. Vid sammanträdet ska statsminister Göran Persson samråda med EU-nämnden inför det informella stats- och regeringschefsmöte som ska hållas i Surrey, Hampton Court på torsdag, den 27 oktober.

Den brittiska premiärministern har bjudit in sina kollegor till toppmötet för att diskutera strategiska frågor för Europa de kommande åren under temat ”möjligheter och utmaningar med globaliseringen”. En av de frågeställningar som ordförandeskapet vill fokusera på rör möjligheterna att uppnå sysselsättning, tillväxt och social rättvisa, och hur EU kan stödja medlemsländernas arbete på dessa områden. En annan frågeställning gäller vad EU kan göra för att stärka medborgarnas säkerhet och hur man kan förbättra säkerhetsläget i omvärlden. Inga skriftliga slutsatser kommer att antas vid det informella toppmötet.

EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp) och övriga ledamöter inbjuder allmänheten att följa sammanträdet på storbilds-TV i riksdagens infocentrum, Storkyrkobrinken 7A, eller via webb-TV på riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.se.

Sammanträdet direktsänds även i SVT2 och 24 Direkt.

Journalister med presslegitimation har i mån av plats tillträde till Skandiasalen, där sammanträdet äger rum.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16