Malmö Opera och Musikteater

Öppetbrev till press, politiker och invånare i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:29 CET

Det har i vissa medier framställts som om en "stor del av personalen" står bakom ett anonymt brev där det framförs kritik mot ledningen på Malmö Opera. Undertecknade fackliga organisationer på teatern vill med detta uttalande klart markera vårt avståndstagande till att skicka anonyma brev. Vi bedriver inte facklig verksamhet på det sättet. Tvärtom ser vi det som ett hot mot den demokratiska processen och ett försök att kullkasta ett förtroendefullt arbete upparbetat under lång tid. I sakfrågor kommer arbetstagare och arbetsgivare förmodligen alltid att ha olika uppfattningar men detta är enligt vår mening inget som skall avhandlas i press eller media i övrigt.

Undertecknade fackliga representanter företräder alla fackanslutna på Malmö Opera.

Per Modin 0705-792399
SYMF (Svenska Yrkesmusikers Förbund) avd 7

Thomas Scott 0735-107891, Johan Palmqvist 0739-129877
SYMF avd 12

Lena Bjelkedal 0703-588191
Teaterförbundet avd 21

Gert-Åke Christiansson 0706-942333
Ledarna

genom/

Catarina Ek
Pressansvarig / Press Manager
Malmö Opera och Musikteater AB
Box 17520
SE-200 10 Malmö

Tel/Phone +46(0)40 20 84 22
Mobil/Mobile +46(0)703 58 90 71
Fax +46(0)40 20 84 23
E-mail catarina.ek@malmo.se
www.malmoopera.se