Katrineholms kommun

Öppna jämförelser visar en positiv utveckling inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 10:18 CET

Syftet med de indikatorbaserade jämförelserna i rapporten är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat.

Årets rapport innehåller flera förändringar jämfört med förra året. Det innebär att en rättvisande jämförelse inte kan göras med föregående år. Däremot finns möjlighet att jämföra exempelvis länets olika kommuner.

För Katrineholms del har resultaten förbättrats på flera områden, bland annat när det gäller trygghet med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst eller att bo i särskilt boende. I dessa avseenden rankas Katrineholm på plats 36 respektive 41 av landets 290 kommuner. De äldres totala bedömning av omsorgen i särskilt boende har fått plats 21 i rankningen.

De äldre har bedömt möjligheten att komma ut när de vill och om de är nöjda med de aktiviteter som bjuds. Båda dessa indikatorer ger Katrineholm 9 i rankningen.

Rapporten visar också hur vanligt det är att närstående erbjuds samtal efter dödsfall, vilket ger Katrineholm rankningen 29.

–Rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att utvecklingen inom vård och omsorg i Katrineholm totalt sett är bra, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson. Eftersom vi särskilt har satsat på att erbjuda de äldre sociala aktiviteter är det glädjande att satsningen gett resultat och att vi på detta område ligger högst i länet.

Monica Johansson påpekar också att rapporten visar att det finns områden som behöver förbättras. Här ger det fortsatta arbetet med registrering i kvalitetsregistret Senior Alert viktig vägledning.

För ytterligare information kontakta
Monica Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande, telefon 070-233 85 81

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se